Амбулаторно измерване на кръвното налягане за 24 часа

Първите опити за продължително амбулаторно измерване на кръвното налягане датират от петдесетте години на миналия век и се свързват с името на Pickering.

В последствие методът е осъвършенстван, измерването се извършва чрез осицилометрия – маншетът улавя трептеното на артериалната стена и околните мускули, което възниква в резултат на пулсовото налягане в кръвоностния съд.

Апаратът трансформира тези трептения в стойности на артериалното налягане и ги записва. Лекарят може да ги проследи на своя компютър в табличен и графичен вид. Уредът е с размерите на мобилен телефон и тегло от няколкостотин грама.

Артериалното налягане е един изключително променлив показател на човешкия организъм. То се влияе както от множество рискови фактори, отговорни за неговото възникване, така също и от събития, които могат да доведат до покачването му или спадането му в определен момент, без това да означава поява на хипертония или лошо проведено лечение за контрол на кръвното налягане.

Подобни притеснения много бързо могат да отпаднат при едно изследване с 24-часово амбулаторно измерване на кръвното налягане в обичайните за пациента условия на живот.

Изследването дава ценна информация за:

  • Промените в стойностите на АН в рамките на денонощието, по време на различна физическа активност, хранене, покой и сън.
  • Дава представа за естествените пикове на АН, например, рано сутрин или следобед.
  • С този метод може да се прецени необходимостта от медикаментозно лечение, когато се подозира на маскирана хипертония или хипертония на бялата престилка
  • Дава възможност да се оценява ефективността на предписаното лечение за постигане на 24-часово амбулаторно мониториране на артериалното налягане – факт, особено важен за предпазване на организма от допълнителни съдови увреждания.
  • Улеснява решенито на лекаря за часовете, в които трябва да се назначи приема на медикаментите. В някои случаи може да се наложат допълнителни дози или промяна в ритъма на прием.
  • Данните от 24-часово амбулаторно мониториране на артериалното налягане на кръвното налягане улеснява разбирането на неизяснени оплаквания от страна на пациента, които могат да бъдат свързани със замайване, световъртеж, прилошаване и притъмняване пред очите, обща слабост и разтреперване.

Извършване на изследването

Поставянето на апарата е бързо и безболезнено. Маншетът се поставя върху бицепса на ръката, която не е доминантна. Тоест ще бъде възможно да извършвате обичайните си движения, а самото устройство се закача като колан на кръста. Интервалът на измерване се определя от лекаря, в зависимост от целта на изследването.

По време на измерване трябва да спрете да се движите и да държите ръката неподвижна, с маншета на нивото на сърцето. Повечето апарати разполагат с бутон, който можете да натиснете ако желаете да измерите АН в точно определен момент.

След поставяне на апарата е желателно да се ангажирате с обичайната си активност. Анализът на 24-часовите данни ще е много по-информативен, ако представите описание на дейностите, които сте извършвали по време на изследването.

Отбележете часовете на прием на медикаменти, ритъма на събуждане, сън, заспиване, хранене и употреба на кафе, алкохол или цигари!

Прочети още:

Холтер ЕКГ запис

Електрокардиограма (ЕКГ)