Високо кръвно налягане – степени и риск

Д-р Веселка Гергова

Д-р Веселка Гергова

Опитен лекар със специалности вътрешни болести и кардиология. Дългогодишен преподавател към Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф.д-р Ст. Киркович“, МУ София.

Високо кръвно налягане – степени, сърдечно-съдов риск или кога да потърсим лекарска помощ?

Определянето на нормалните стойности на артериалното налягане е резултат от провеждането на многобройни проучвания, които изследват връзката между стойностите на кръвното налягане и честотата на поява на различни сърдечно-съдови усложнения (инсулт, инфаркт, бъбречна недостатъчност, периферносъдова болест). Според съвременните препоръки, за хипертония може да се говори при измерване на стойности на систолно артериално налягане (САН) равни или по-високи от 140 ммHg и/или при стойности на диастолното артериално налягане (ДАН), равни или по-високи от 90 ммHg.  Това определение важи за пациентите на възраст над 18 години.

Ако, в домашни условия, независимо от вашата възраст, установите стойности на кръвното си налягане равни или по-високи от 140/90 ммHg и ги потвърдите при трикратно измерване, добре е в кратък срок да потърсите лекарска консултация.

С помощта на преглед, проследяване на налягането и провеждане на някои рутинни изследвания, вашият лекар ще постави или отхвърли диагнозата АХ. Ако диагнозата се потвърди, лекарят ще определи стадия на заболяването и степента на вашия индивидуален риск и ще предложи най-подходящото лечение.

Съгласно съвременните разбирания и в зависимост от стойностите на кръвното налягане, хипертонията има няколко степени:

  • ­Високо нормално – АН 130-139/85-89 mmHg
  • Степен 1 хипертония – АН 140-159/90-99 mmHg
  • Степен 2 хипертония – АН 160-179/100-109 mmHg
  • Степен 3 хипертония – ≥АН 180/110 mmHg

Определянето на степента има важно значение за препоръките за лечение, които вашият лекар ще направи. Допълнително, той трябва да извърши оценка на вашия индивидуален сърдечно-съдов риск – т.нар. стратификация. Всички фактори, които повишават СС риск, включително и не само: съпътстващ захарен диабет, бъбречно заболяване, прекарани инсулт или инфаркт, повишен холестерол, тютюнопушене, метаболитен синдром, сънна апнея и др., са аргумент в полза на започване на активно лечение, дори и при по-ниска степен на хипертония.

Обичайно, препоръките включват съвети за промяна в начина на живот и намаляване на някои от основните рискови фактори.

Прекратяването на тютюнопушенето, намаляването на телесното тегло и включването в режима на редовна физическа активност водят до непосредствени резултати още в първите масеци от прилагането им. Понякога, при високо нормално налягане или при хипертония първа степен, но при пациенти с нисък съпъстващ риск, промяната в начина на живот може да е напълно достатъчна за дълъг период от време.

Ако независимо от степента на хипертонията, вие имате значителни рискови фактори или съпътстващи заболявания, които определят висок индивидуален риск, вашият лекар може да препоръча незабавно медикаментозно лечение, целящо пълно нормализиране на АН.

При високо кръвно налягане – втора и трета степен, медикаментозното лечение е задължително, но винаги на фона на не-медикаментозните мерки за преминаване към здравословен начин на живот.

Високото кръвно налягане много често няма ясно изразени симптоми. За съжаление, обаче, това не означава, че не уврежда вашия организъм. Навременното започване на лечение и постигането на нормални стойности на АН е гаранция за запазване на качеството ви на живот и отлагане далече във времето на  възможните усложнения на хипертонията.   

Амбулаторно измерване на кръвното налягане за 24 часа

Facebook
Twitter
LinkedIn

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.