Градската среда и заболяванията на сърцето

Сърдечно-съдовите заболявания причиняват една трета от всички смъртни случаи в световен мащаб и са водеща причина за умиранията в обществото. Основен „принос“ към тази статистика имат исхемичната болест на сърцето и инсултът, причиняващи 85,1% от фаталните случаи. Градската среда влияе директно – чрез фактори, увреждащи съдовете и сърцето, каквито са замърсяването с фини прахови частици и психо-социалния стрес. Индиректно, градската среда засилва въздействието на известните рискови фактори за възникване на сърдечно-съдови заболявания. Те са познатите:

  • повишени липиди в кръвта;
  • тютюнопушене;
  • високо кръвно налягане;
  • захарен диабет;
  • метаболитен синдром с изразено затлъстяване в областта на корема;
  • диета, бедна на плодове и зеленчуци;
  • висока консумация на алкохол;
  • ниска физическа активност.  

Връзката между градската среда и заболяванията на сърцето има разнообразни модели и тенденции, различни на национално, регионално и локално ниво.

Налице са данни за различията в разпространението и смъртността от ССЗ между градовете и селата, като тенденциите са по-изразени в градовете, особено в развиващите се страни.

Замърсеност с фини прахови частици (PM2.5) и смъртност от сърдечно-съдови заболявания

Замърсяването на въздуха с фини прахови частици в градската среда, все повече се доказва като съществен фактор, оказващ вредно влияние върху здравето на хората, живеещи в градовете.

Националният Институт по Здравеопазване на САЩ, в продължение на години, са изследвали връзката между замърсяването на въздуха с PM2.5 и смъртността от сърдечно-съдови заболявания при 565 477 мъже и жени, на възраст от 50 до 71 години.

Проучването показва недвусмислено, че всяко увеличение на PM2.5 с 10 µg / куб.м. се свързва с 16% увеличение на смъртността от исхемична болест на сърцето и 14% увеличение на смъртността от инсулт.

Продължителното излагане на замърсяване с фини прахови частици е свързано с повишена смъртност, дори при стойности на PM2.5, които са под сега приетите норми.

Необходим е непрекъснат стремеж към намаляване на замърсяването на въздуха и адаптиране на нормите към резултатите на съвременните научни проучвания.

Прочетете повече в Рискови фактори за сърдечно съдови заболявания!

Източник:

Hayes RB, Lim C, Zhang Y, et al. PM2.5 air pollution and cause-specific cardiovascular disease mortality. Int J Epidemiol. 2020;49(1):25-35. doi:10.1093/ije/dyz114