Градската среда и заболяванията на сърцето

Д-р Михаела Михайлова

Д-р Михаела Михайлова

Специалист по вътрешни болести и кардиология с дългогодишен опит. Асистент към Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. д-р Ст. Киркович“, МУ София.

Сърдечно-съдовите заболявания причиняват една трета от всички смъртни случаи в световен мащаб и са водеща причина за умиранията в обществото. Основен „принос“ към тази статистика имат исхемичната болест на сърцето и инсултът, причиняващи 85,1% от фаталните случаи. Градската среда влияе директно – чрез фактори, увреждащи съдовете и сърцето, каквито са замърсяването с фини прахови частици и психо-социалния стрес. Индиректно, градската среда засилва въздействието на известните рискови фактори за възникване на сърдечно-съдови заболявания. Те са познатите:

  • повишени липиди в кръвта;
  • тютюнопушене;
  • високо кръвно налягане;
  • захарен диабет;
  • метаболитен синдром с изразено затлъстяване в областта на корема;
  • диета, бедна на плодове и зеленчуци;
  • висока консумация на алкохол;
  • ниска физическа активност.  

Връзката между градската среда и заболяванията на сърцето има разнообразни модели и тенденции, различни на национално, регионално и локално ниво.

Налице са данни за различията в разпространението и смъртността от ССЗ между градовете и селата, като тенденциите са по-изразени в градовете, особено в развиващите се страни.

Замърсеност с фини прахови частици (PM2.5) и смъртност от сърдечно-съдови заболявания

Замърсяването на въздуха с фини прахови частици в градската среда, все повече се доказва като съществен фактор, оказващ вредно влияние върху здравето на хората, живеещи в градовете.

Националният Институт по Здравеопазване на САЩ, в продължение на години, са изследвали връзката между замърсяването на въздуха с PM2.5 и смъртността от сърдечно-съдови заболявания при 565 477 мъже и жени, на възраст от 50 до 71 години.

Проучването показва недвусмислено, че всяко увеличение на PM2.5 с 10 µg / куб.м. се свързва с 16% увеличение на смъртността от исхемична болест на сърцето и 14% увеличение на смъртността от инсулт.

Продължителното излагане на замърсяване с фини прахови частици е свързано с повишена смъртност, дори при стойности на PM2.5, които са под сега приетите норми.

Необходим е непрекъснат стремеж към намаляване на замърсяването на въздуха и адаптиране на нормите към резултатите на съвременните научни проучвания.

Прочетете повече в Рискови фактори за сърдечно съдови заболявания!

Източник:

Hayes RB, Lim C, Zhang Y, et al. PM2.5 air pollution and cause-specific cardiovascular disease mortality. Int J Epidemiol. 2020;49(1):25-35. doi:10.1093/ije/dyz114

Facebook
Twitter
LinkedIn

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.