Диагностичен пакет при артериална хипертония

Д-р Михаела Михайлова

Д-р Михаела Михайлова

Специалист по вътрешни болести и кардиология с дългогодишен опит. Асистент към Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. д-р Ст. Киркович“, МУ София.

Обичайно установяването на повишено артериално налягане става случайно, при домашно измерване на налягането или при измерването му при преглед по друг повод. Тъй като кръвното налягане може да варира в широки граници, диагнозата хипертония не може да бъде потвърдена само след едно или група измервания. Вашият лекар може да ви препоръча да изпълните диагностичен пакет при артериална хипертония, включващ физикални, лабораторни и инструментални изследвания.

Ако по-високите стойности на кръвното ви налягане се задържат, вие трябва да посетите кардиолог за да бъде извършена подробна клинична оценка на вашето състояние. 

Прегледът започва винаги с разговор

Запознаване с историята на заболяването, целящо установяването на вашите субективни оплаквания и тяхната давност. Най-често, пациентите съобщават за чувство на главоболие, тежест в гърдите, замайване, прескачане на сърцето и други, често неспецифични оплаквания. Ако симптомите ви датират от по-отдавна, представете при прегледа всички данни, с които разполагате във връзка с предишни прегледи и изследвания, престой в болница и документи, удостоверяващи стойностите на кръвното ви налягане.

На този етап, лекарят търси да установи дали са налице рискови фактори за възникване на хипертония и да направи преценка за начина ви на живот. Засегнатите теми включват: ниво на физическо натоварване, промени в телесното тегло, хранителни навици, тютюнопушене, алкохолна употреба, употреба на стимулиращи средства, качество на съня, сексуална функция, употреба на медикаменти.

Ще бъдете попитани за здравното състояние на най-близките ви кръвни роднини и наличието на повишено артериално налягане при тях.

Вашият лекар ще ви разпита подробно за оплаквания от страна на други органи и системи, за да установи наличието на придружаващи заболявания или нарушения, причинени от високо кръвно налягане с голяма давност.

Физикален преглед

Включва прислушване на сърцето и белия дроб, измерване на пулса, установяване на наличие или липса на отоци по долните крайници и/или увеличен черен дроб. Първото измерване на артериалното налягане става след 10-15 минути покой, след като приключи разговора с лекаря. За да бъде обективен прегледа, не трябва да сте пушили или пили тонизиращи напитки в последните 30 минути.

Измерването на АН се извършва в легнало, седнало и изправено положение на двете ръце. Нормално, на лявата ръка се установяват малко по-високи стойности на налягането. Във всяко положение на тялото, измерването се прави трикратно, с минимален интервал от 1 минута между измерванията. За достоверна се приема най-ниската стойност, измерена в седнало положение.  Всяко последващо проследяване на налягането се извършва на същата ръка, при спазване на споменатите условия.

В резултат на прегледа, вашият лекар може да прецени дали е необходимо веднага да се започне лечение, чиято основна цел е нормализирането на кръвното налягане, независимо от неговата причина. Той ще прецени какъв да бъде обема на допълнителните лабораторни и инструментални изследвания.

Изследвания на кръвта и урината

Цели изясняване на общото състояние на организма ви, наличието или отсъствието на определени рискови фактори, както и проследяване на функциятана основни органи, които често се увреждат от високото кръвно налягане.

Рутинните лабораторни изследвания включват:  

  • пълна кръвна картина
  • глюкоза в кръвта на гладно и гликиран хемоглобин (HbA1c)
  • липиди в кръвта – общ холестерол
  • LDL холестерол
  • HDL холестерол и триглицериди
  • серумен калий и натрий
  • пикочна киселина
  • серумен креатинин и eGFR
  • чернодробни ензими
  • общо изследване на урина.

Ако вашият лекар има съмнение за форма на вторична хипертония, той ще назначи допълнителни изследвания, които да установят това състояние.

Освен измерването на АН, лекарят назначава и 12 – канална електрокардиограма (ЕКГ) в покой. Електрокардиограмата показва евентуално засягане на сърцето от хипертония та, както и съпътстващи заболявания като атеросклероза на коронарните съдове, ритъмни и проводни нарушения.

Изследването на очни дъна (фундоскопия)

Дава данни за давността на хипертонията и степента на увреждане на малките артериални съдове. Изследването е задължително при пациенти с по-високи стойности на артериална хипертония – степен 2 или 3, и пациенти с диабет и хипертония. С напредването на технологиите съществуват приложения за смартфон, с които иследването може да бъде успешно извършено и при рутинни прегледи.

Важни изследвания

Едно от най-важните изследвания, даващи информация на структурата и функцията на сърцето при хипертоници е ехокардиографията. Основните промени, които се търсят са степента на нарастване на мускулната маса на сърцето (хипертрофия на лява камера), наличието на разширение (дилатация) на левите сърдечни кухини и състоянието на помпената функция на сърцето. 

24-часово мониториране на артериалното налягане (24 АМАН).

В хода на започналото лечение и при съмнение за недостатъчен 24-часов контрол на кръвното налягане, лекарят може да ви препоръча и провеждането на амбулаторно 24-часово мониториране на артериалното налягане (24 АМАН).

Това изследване е лесно изпълнимо и високо информативно, както по отношение анализа на 24-часовата крива на артериалното налягане при обичайните условия на работа, почивка, физическо натоварване и покой. Изследването дава информация и по отношение колебанията в честотата на сърдечната дейност. Изследването дава възможност максимално точно да се прецени има ли някакви  особености при двата физиологични пика на артериалното налягане в рамките на 24 часа, кое е най-подходящото време за прием на антихипертензивните медикаменти и има ли нужда от допълнителен прием на медикамент в следобедните или вечерни часове.

Изброените изследвания оформят един оптимален диагностичен пакет при артериална хипертония, който може да се приложи както при новотокрито заболяване и така и при проследяване на ефекта от лечението. В зависимост от степента и стадия на развитие на хипертонията, вашият лекар може да ви предложи цялостно изследване или специфично проследяване на определени показатели. Съвременните научни тенденции определят два диагностични пакети при пациенти с артериална хипертония – Основен и Оптимален. По-вероятно е вашият лекар да назначи оптимален пакет при началната диагностика и впоследствие да контролира вашето лечение чрез прилагане на базов пакет изследвания поне веднъж годишно.

Прочети повече:

Амбулаторно измерване на кръвното налягане за 24 часа

Facebook
Twitter
LinkedIn

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.