Здравето на децата ни

Сърдечно-съдовите заболявания са причина номер едно за смъртност в световен мащаб. Огромен брой клинични проучвания са установили рисковите фактори за тяхното възникване. Не е тайна за никого, че високото кръвно налягане, диабетът, тютюнопушенето, затлъстяването и обездвижването са основните врагове на доброто сърдечно-съдово здраве. Каква е нашата отговорност като родители по отношение на здравето на децата ни и можем ли да ги предпазим от вредните въздействия върху тях?

Съвременната концепция за атеросклерозата предполага, че болестните промени са заложени още в най-ранна детска възраст. Те прогресират с израстването и се проявяват като сърдечно-съдови заболявания в зряла възраст. Дали сърдечно-съдовото здраве се определя от наследственост или от начина на живот е много важен въпрос. Проучвания показват, че участието на генетиката е само 15% от всички определящи фактори.

Идеалното сърдечно-съдово здраве се дължи предимно на здравословни навици, свързани с правилно хранене, отказ от тютюнопушене и редовна физическа активност!

Като родители, можем да направим много за здравето на децата ни, дори още преди да ги заченем. Идеалното сърдечно-съдово здраве на майката, преди и по време на бременността, допринася много за намаляване на сърдечно-съдовия риск при децата в тяхната зряла възраст. Ето и основното, което трябва да имаме предвид:

Рискови фактори, свързани с околната среда

Продължителното излагане на деца на среда с замърсен въздух, тютюнев дим, нитрати, олово, въглероден окис и други, често срещани замърсители, отдавна е определено като рисково за бъдещо развитие на ССЗ.

Генетични и епигенетични фактори

Епигеномът представлява надстройка от промени в ДНК на човека, които се унаследяват и контролират изявата на различни генетични заложби.  Той е уязвим от фактори на околната среда и различни въздействия по време на вътреутробното развитие могат да определят бъдещ сърдечен или метаболитен проблем.

Чревният микробиом и метаболитното здраве при децата

Човешкият микробиом е съвкупност от всички микроби, които живеят в нашите тела и влияят върху храненето, имунната функция, отговора на вредности на средата и риска от развитие на заболявания. Чревният микробиом се развива бързо в детска възраст и достига зрялост с израстването на детето. Ако микробиомът е непълноценен, с намалено количество микробен генетичен материал се стимулират възпалителни, имунни и метаболитни промени, които са свързани със затлъстяване, инсулинова резистентност и високо кръвно налягане. За съжаление честият прием на антибиотици в детска възраст уврежда нормалния микробиом и може да доведе до бъдещи здравни проблеми.

Витамин D и сърдечно-съдовото здраве при децата

Недостигът на витамин D е нарастващ, независим рисков фактор за развитие на ССЗ, включително и в детска възраст. Счита се, че той провокира развитие на атеросклеротични промени в съдовете и формиране на плаки. Добрата новине е, че навременното проследяване и компенсация на недостига му, може да повлияе благоприятно сърдечно-съдовия риск.

Затлъстяването представлява най-сериозен риск за здравето на децата ни

То предизвиква промени във функцията на мастните клетки и може да доведе до инсулинова резистентност и системна възпалителна реакция. Про-възпалителните вещества стимулират производството на С-реактивен протеин, фибриноген и други маркери. Те могат да бъдат изследвани в детска възраст и да бъдат предприети съответните мерки.  

Ритъмът на деня и нощта повлияват сърдечното здраве  

В човешкия организъм съществуват множество циркадни ритми, свързани с редуването на ден и нощ. Те се влиялят от различни фактори на външната среда, а тяхното нарушаване определя множество вредни реакции на организма. Нарушаването на физиологичния ритъм на клетките на сърцето, води до промени в метаболизма, проводимостта и отговора към стрес.

Децата са особено уязвими на промени в денонощните ритми на тялото. Това най.често са свързани с недостатъчен нощен сън и нощно хранене.

Промоцията на здравословен начин на живот в най-ранна детска възраст, а дори и преди зачеването, е ключово за предотвратяването на заболявания в зряла възраст.

Основна наша отговорност като родители е да се погрижим както за своето здраве, така и за здравето на децата ни.

Прочетете повече за Рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания!