Компютърната томография в кардиологията

Д-р Михаела Михайлова

Д-р Михаела Михайлова

Специалист по вътрешни болести и кардиология с дългогодишен опит. Асистент към Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. д-р Ст. Киркович“, МУ София.

Компютърната томография е по-известна като „скенер“. Това е специализиран метод за получаване на образи на човешкото тяло, чрез преминаване през тъканите на рентгеново лъчение. Получените двуизмерни и триизмерни образи се отличават с изключително висока анатомична прецизност. Чрез специализирани софтуери, те подлежат на допълнителни обработки и визуализаци.

Както при всички диагностични системи, използващи рентгенови лъчи, едно от основните притеснения е лъчевата доза, която получава пациента, и която се натрупва с времето. Съвременните технологии имат възможността да използват нискодозови протоколи и значителното да намаляват облъчването.

Същевременно, компютърната томография има предимството да бъде бърз, безболезнен, достъпен и много информативен метод за изследване на сърдечно-съдовата система. Методът се прилага както планово, така и в условията на спешност.

По-долу са изброени някои състояния, при които компютър-томографското изследване е „метод на избор“. Всички те се извършват чрез венозно инжектиране на контрастно вещество, при което се изобразяват промените в засегнатите съдове.

КТ ангиография (КTA)

Основен метод при изследване на съдовете и при планиране на редица инвазивни процедури.  Прилага се при диагностика на  болестите на аортата и нейните разклонения. Използва се и за установяване на засягането на артериите на долните крайници при хронична артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК).

КТ пулмоангиография (КТПА)

Изследване на белодробното кръвообръщение. Това е основен диагностичен метод за диагностика на белодробен тромбоемболизъм.

КТ коронарография (КTК)

Контрастно изследване на коронарните артерии, които захранват сърцето. Този метод е предпочитан при пациенти с гръдна болка, при които не може да бъде изключена исхемичната болест на сърцето.  

КТ коронарография може да се приложи когато се налага изключване на придружаваща коронарна атеросклероза в хода на други сърдечни заболявания – клапни пороци, кардиомиопатии или когато резултатите от другите тестове са неясни или компрометирани. Методът е средство на избор при установяване на вродени аномалии на коронарните артерии. Изследването е безболезнено, кратко и много информативно. Въпреки това има два основни недостатъка – едният е рентгеновото натоварване, а другият е, че при установен проблем не е възможно да се извърши веднага лечебна процедура по разширяване на стеснения съд. Тези недостатъци могат да се преодолеят при използване на правилните технически протоколи и при правилна преценка от необходимостта за извършване на изследването.

Прочетете повече за Образната диагностика в кардиологията!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.