Лечение на затлъстяването

Намирането на ефективно и безопасно лечение на затлъстяването отдавна е във фокуса на изследователите. В световен мащаб, нараства броя на пациентите с наднормено тегло и затлъстяване. Основни причини за това, очаквано, са ниската двигателна активност и повишения калориен прием.

Вече е известно, че затлъстяването причинява или е тясно свързано с редица много сериозни заболявания като:

  • Високо кръвно нолягане
  • Коронарна болест, миокарден инфаркт
  • Хронична обструктивна белодробна болест
  • Сънна апнея
  • Захарен диабет и метаболитен синдром
  • Дислипидемия, артрит, подагра, омазняване на черния дроб, инфертилитет, депресия и др.

Няма съмнение, че нормализирането на телесното тегло подобрява значително протичането на тези заболявания. Много често това е основна препоръка към пациентите. И все пак, вниманието на специалистите е насочено предимно към лечението на усложненията, свързани с увеличаване на теглото, а не към тяхното предотвратяване.

Познати са основно два типа затлъстяване:

  • По-опасното, висцералното (т. нар. абдоминално) или тип „ябълка“, и
  • Подкожното (гиноинно) или тип “круша“

Мастната тъкан отделя редица хормони и веществе, които повлияват метаболизма в различни органи. Тези вещества циркулират в кръвта и повлияват чувството на глад и ситост. По- голямото количество висцерална мастна тъкан води до по-изразено чувство за глад и последващо повишаване на телесното тегло.

Изразеното затлъстяване в коремната област е основна характеристика на Метаболитния синдром, който е тясно свързан с наднорменото тегло и намалената физическа активност, както и със състояние, наречено инсулинова резистентност. 

Съвременно лечение на затлъстяването

Промяната в начина на живот е в основата на намаляването на телесното тегло. Обикновено това включва увеличаване на двигателната активност и ограничаване на калорийния прием при спазване на здравословен хранителен режим. При хора с леко до умерено изразено наднормено тегло, спазването на тези препоръки е достатъчно за да се постигне успех.

При хранене, свързано с компенсирането на психо-емоционални нарушения е добре да се потърси консултация с психолог.

Пациентите с BMI>30кг/м2 задължително подлежат на медикаментозно лечение на затлъстяването, а при липса на резултат и на бариатрична хирургия. Пациентите с BMI>40kg/m2 задължително се лекуват с хирургична интервенция.

Основно средство за медикаментозно лечение са така наречените GLP-1- агонисти, блокиращи инкретиновите рецептори. Това са вещества, които регулират секрецията на инсулин след прием на храна. Освен това, те влияят и върху мозъка, като повишават чувството на ситост и намаляват апетита.

Първоначалното приложение на тези препарати е при пациенти със захарен диабет. Установеният допълнителен ефект, свързан с редукцията на телесно тегло дава основание да започнат да се прилагат и при лечение на затлъстяване. Поради относителната им сигурност се препоръчват и за лечение на затлъстяване при деца над 12-годишна възраст.

Намаляването на телесното тегло е успешно при 7 от 10 пациенти. Обикновено пациентите отговарят бързо на лечението с GLP-1- агонист, с редукция средно на 10% от телесното тегло или 11 см от обиколката на талията.

GLP-1- препаратите имат благопртиятен ефект върху сърдечно съдовата система; Дългосрочно те понижават артериалното налягане, намаляват липидите в кръвта, подобряват въглехидратната обмяна. При лечение с GLP-1 – агонист се намалява „лошия“ LDL холестерол и се повишава „добрия“ HDL-холестерол. Рискът от развитие на диабет намалява с 80%.

На българския пазар се предлагат препарати в инжекционна форма, а отскоро вече и на таблетки.