Медицинска етика и права на пациента

Д-р Михаела Михайлова

Д-р Михаела Михайлова

Специалист по вътрешни болести и кардиология с дългогодишен опит. Асистент към Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. д-р Ст. Киркович“, МУ София.

Какво е медицинска етика и как се зачитат правата на пациентите?

Доверието е основата, върху която се изграждат отношенията между лекар и пациент. Но лесно ли се постига то? Какво ни е необходимо за да можем спокойно да споделим най-съкровенните си тайни и тревоги? Как да преценим дали човекът с бяла престилка ще бъде с нас, когато имаме нужда и ще направи най-доброто за да ни помогне?

Няма лесни отговори на тези въпроси. Професията на лекаря винаги е натоварена с високи изисквания и отговорности. Но лекарите също са хора и понякога именно нереалистичните очаквания водят до невъзможност да се получи спойката на доверието, така необходима за доброто лечение. 

Как да изберем своя лекар? Проучили сме всичко добре, осведомили сме се за неговата професионална квалификация, имаме положителни отзиви от наши близки, записали сме си час и очакваме деня на прегледа. Но се тревожим как ще протече – дали ще му се доверим още в началото или няма да го харесаме и ще изпуснем възможността да се лекуваме при чудесен специалист?

Понятието медицинска етика се отнася до „химията“ в отношенията лекар-пациент. Тя не винаги се получава, но все пак има някои обективни етични правила, които вашият лекар трябва да спазва:

  • Лекарят трябва да уважава и зачита вашата автономност. Вие сте пълноправен участник в отношенията лекар – пациент. Независимо, че нямате професионалната квалификация да провеждате собственото си лечение, вие имате всички права да бъдете осведомен за естеството на заболяването и предлаганото лечение. Не се притеснявайте да зададете въпросите, които ви интересуват и си отделете време да вземете решение, включително и да потърсите второ мнение. Добрият лекар не само ще ви разбере, но и ще ви поощри да потърсите допълнителна информация.
  • Лекарят трябва да действа само в полза на пациента, в името на подобряване или облекчаване на неговото състояние. Имате право да получите необходимата информация за изхода от лечението и да вземете самостоятелно решение дали да го проведете.
  • Лекарят трябва да е честен с вас по отношение на диагнозата и предложеното лечение. Понякога това е трудно и за двете страни, но добрият лекар ще намери начин да каже истината, дори и за най-тежките заболявания, ще направи план за действие и ще ви покаже, че има надежда и в най-трудните моменти.  
  • Лекарят трябва да пази професионална тайна, по отношение на вашето състояние. Разговорите, които имате с вашия лекар, резултатите от изследванията и данните за проведеното лечение са обект на професионална тайна. Медицинските специалисти нямат право да разкриват или разпространяват тази информация, освен в специално предвидените от закона случаи. Дори ако участвате в клинични изпитвания или дадете съгласие вашият случай да бъде представен пред научната общност, лекарят ви има задължение да не допуска разкриването на вашата самоличност. 

Доверието, което ще изградите с вашия лекар е ключово за успеха на лечението. Понякога то изисква време и толерантност като при всички човешки отношения, но си струва да бъде постигнато.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повече за вашите права и задължение като пациенти можете да разберете от текстовете на Закона за здравето и Европейската Харта за правата на пациентите

Facebook
Twitter
LinkedIn

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.