Образната диагностика в кардиологията

Д-р Михаела Михайлова

Д-р Михаела Михайлова

Специалист по вътрешни болести и кардиология с дългогодишен опит. Асистент към Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. д-р Ст. Киркович“, МУ София.

Методите на образната диагностика са неразделна част от съвременната медицина.  Те помагат на лекарите както при поставяне на диагнозата, така и при проследяване на ефекта от приложеното лечение. Важно е да се подчертае, че образната диагностика допълва, а не замества клиничното мислене. Изборът на конкретния вид изследване се основава на диагностични предположения, изградени след подробен преглед и разговор с пациента.

Колкото по-прецизен е първоначалният диагностичен план, толкова по-голям е приносът на образните методи.

В зависимост от физичните принципи, на които е базирана, образната диагностика в кардиологията може да използва:

  • Рентгенови лъчи: обикновенната рентгенова снимка и компютърната томография (скенер)
  • Радиоизотопи: еднофотонната емисионна компютърна томография (СПЕКТ) и позитронно емисионна томография (ПЕТ)
  • Ултразвук: ехокардиография
  • Магнитно поле: магнитно-резонансната томография или както е по-известен ЯМР

Съвременното развитие на технологиите създаде възможност за получаване на комбинирани изображения при ПЕТ КТ, СПЕКТ КТ и ПЕТ МР. Тяхното основно предимство е, че съчетават два принципа за придобиване на образи. Това дава възможност за едновременно функционално и анатомично изобразяване на изследвания орган, което повишава диагностичните им възможности.

Няколко са основните технически предизвикателства, които поставя образната диагностика на сърдечно-съдовата система:

  • Сърцето извършва постоянни съкращения и тяхната честота се влияе от много външни и вътрешни фактори и не подлежи на волеви контрол;
  • Сърцето е разположено в гръдния кош, който извършва ритмични дихателни движения, които не могат да бъдат прекратени за продължително време;

За да има диагностична стойност, образната апаратура трябва да има техническата възможност да заснеме дори и най-малките анатомични детайли. Това става в условията на непрекъснато движение за изобразявания орган или кръвоносен съд.

На тези изисквания, може да отговори само съвремената, високотехнологична апаратура със съответните технически възможности. Използват се  специализирани софтуери за допълнителна обработка на получените образи. На база на събраното огромно количество от образни данни (big data) се правят първите стъпки в създаването на Изкуствен интелект (AI) в медицината.

Образната диагностика не е просто извършване на изследване.  От огромно значение е правилният избор на диагностичен метод. Все по-често това е решение на интедисциплинарен медицински екип, който избира най-подходящия метод, за съответното болестно състояние.

Добрите резултати от различните образно-диагностични средства, зависят от възможностите на оборудването, но най-вече от компетентния медицински и технически персонал.

Прочетете повече за други диагностични методи в кардиологията: Холтер- електрокардиографски запис!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.