Основна анатомия и понятия в кардиологията

За да разберете какъв удивителен орган е човешкото сърце, трябва да имате разбиране за основна анатомия и понятия в кардиологията. Сърцето върши най-тежката работа в нашето тяло, при това постоянно, без умора и прекъсване. При средна сърдечна честота от 80 удара в минута, сърцето извършва около 115 000 съкращения на ден, или около 42 милиона удара за една година. За един човешки живот, сърцето бие близо 3 милиарда пъти.

Разположено е почти в центъра на гръдния кош и при възрастен човек е с големината на юмрук. Мускулът, от който е изградено сърцето се нарича миокард. Отвън е покрит със защитен слой,  наречен епикард, а цялото сърце е разположено в торбичка от тънка ципа, наречена перикард. Сърцето е кух орган. Вътрешното му пространство е разделено на четири – ляво предсърдие и лява камера, и дясно предсърдие и дясна камера. Вътрешната повърхност на миокарда е покрита с тънък слой, наречен ендокард. От него са изградени сърдечните клапи.

От сърцето излизат два основни артериални съда – аортата, която излиза от лявата камера и белодробната артерия, която излиза от дясната камера.

Към сърцето отиват две големи вени – горна и долна празна вена, които се вливат в дясно предсърдие и четири белодробни вени, които се вливат в ляво предсърдие.

Сърцето работи като помпа и разпределя човешката кръв в два кръга:

  • големият кръг на кръвообращението, чиито кръвоносни съдове започват с аортата, достигат до всички органи и системи на тялото, и след като са ги снабдили с хранителни вещества и кислород, отвеждат кръвта обратно към дясното предсърдие,
  • от където, кръвта навлиза в малкия кръг на кръвообращение, чиито съдове започват с белодробната артерия, продължават към белия дроб, където кръвта се насища с кислород и през белодробните вени достига до ляво предсърдие, от където оксидираната кръв е готова да влезе отново в големия кръг на кръвообращението.

Като при всяка добре работеща помпа, течността трябва да се движи само в една посока, поради което на четири стратегически места са разположени сърдечните клапи:

  • митрална клапа – лежду ляво предсърдие и лява камера
  • аортна клапа – между лява камера и аортата
  • трикуспидална клапа – между дясно предсърдие и дясна камера и
  • пулпонална клапа – между дясна камера и белодробната артерия

В случаите, в които клапите на работят добре, те или са стеснени, при което кръвта преминава трудно през тях или напротив – не се затварят добре, при което част от кръвта се връща в обратна на правилната посока. Този вид нарушения се наричат клапни пороци.

Освен за цялото тяло, кръвообращението трябва да осигури кислород и хранителни вещества и за самия сърдечен мускул. Това става през лява и дясна коронарна артерия – два кръвоносни съда, които излизат съвсем в началото на аортата. Всеки от тях има допълнителни разклонения (левият – повече), по които кръвта достига до всички части на миокарда. Ако някой от тези коронарни съдове е стеснен, има опасност мускулът на сърцето да не получи достатъчно кислород. Това състояние се нарича исхемия. То е много опасно и в най-тежкия случай може да премине в миокарден инфаркт – състояние на необратимо увреждане на сърцето. 

Кое кара сърцето да се съкращава непрекъснато?

Както при всички основни процеси в човешкото тяло, така и тук става дума за електричество. Сърцето притежава електрическа проводна система, която позволява импулсите да се предават към миокарда синхронизирано и ритмично. Ако по някаква причина настъпи объркване в ритъма – това причинява така наречените ритъмни нарушения. Ако пък се наруши провеждането на импулса – това предизвиква проводни нарушения или сърдечни блокове.  

Забързването или забавянето на сърдечната честота зависят от вегетативната нервна система, с нейните две страни – сипматикус и вагус. Върху тях влияят много процеси и състояния на човешкия организъм. Например – физическата дейност, инфекциите, повишената температура, повишената функция на щитовидната жлеза и др. – ускоряват сърдечния ритъм. Обратно – покоят, някои медикаменти, някои промени в електролитното равновесие на организма или сърдечните блокове – забавят сърдечната дейност.

Всеки сърдечен цикъл се състои от две части – систола – при която мускулът се съкращава за да изтласка кръвта в правилната посока и диастола – времето, в което сърдечният мускул е отпуснат и позволява кръвта да напълни сърдечните кухини.

Сърцето е изключителен, жизнено важен орган, който осигурява функционирането на целия ни организъм. Тази основна анатомия и понятия, свързани с функцията на сърцето ни, ще ни помогнат да го разберем по-добре и по-добре да се погрижим за него. Здравословният начин на живот ще ни осигури така желаното здраве и дълголетие.

Прочети още:

Фамилна обремененост при сърдечно-съдовите заболявания