Високо кръвно налягане при бременността

Вие или ваша близка очаквате дете. Щастливи сте, изпълнени с надежда и, разбира се, с мъничко тревога – за детето, за раждането, за майчинството. Вашият акушер – гинеколог ще бъде до вас и ще се погрижи бременността да протече без проблеми. Понякога, обаче, се установява високо кръвно налягане при бременността, което изисква преглед на други специалисти и извършването на допълнителни изследвания.

Повишаването на кръвното налягане по време на бременност засяга 5–10% от бременностите. Състоянието представлява риск както за майката, така и за плода, включително забавяне в растежа и преждевременно раждане. Високите стойности на кръвното налягане могат да бъдат причина за вземане на решение за предизвикано раждане. Често, повишаването на кръвното налягане се придружава с протеинурия – отделяне на белтък с урината. Тази комбинация е по-опасна и може да прерастне в прееклампсия и еклампсия.

Като хипертония на бременността се определят измерените, в кабинета на лекаря, стойности на кръвното налягане по-високи от 140/90 mmHg. Ако стойностите са равни или по-високи от 160/110 mmHg, хипертонията се определя като тежка. Тя може да се прояви по няколко начина:

Предшестваща хипертония:

Повишеното кръвно налягане предшества бременността или  се появява преди 20-а гестационна седмица. Обикновено продължава повече от 6 седмици след раждането и понякога се съпътства от протеинурия.

Гестационна хипертония:

Развива се след 20-а гестационна седмица и обикновено изчезва до 6 седмици след раждането. Може да има или да няма придружаваща протеинурия.

Комбинация от предшестваща хипертония и гестационна хипертония с протеинурия

Прееклампсия:

Хипертония със значителна протеинурия (>0.3 g/24 h или ≥30 mg/mmol микроалбуминемия). Настъпва по-често по време на първата бременност, при многоплодна бременност, при предшестваща хипертония, бъбречно заболяване или диабет. Основните оплаквания са:  главоболие, зрителни нарушения, болки в корема или патологични лабораторни изследвания, включително данни за протеинурия. Единственото лечение при прееклампсия е раждане

Хипертония, която не може да бъде класифицирана:

При пациентки, които не са посещавали редовно консултации за бременни, високото кръвно налягане може да бъде измерено за първи път след 20-а гестационна седмица. Повторна оценка трябва да бъде направена 6 седмици след раждането и да се прецени дали се налага лечение.

Измерването на кръвното нялагане в лекарския кабинет може да бъде стресиращо за бременната жена. Очакването на резултата и притеснението от решението на лекаря може да доведе до повишаване на артериалното налягане, в по-голяма степен отколкото то би било в домашна обстановка. Този феномен се нарича „хипертония на бялата престилка“, среща се в около 30% от случаите и е предпоставка за неточност в диагнозата. Освен това, еднократното измерване не може да установи дали естествената вариация на кръвното налягане през денонощието е в рамките на нормалното и дали няма други моменти, когато то е значително повишено.

Високо кръвно налягане при бременността се установява най-добре с 24-часово автоматично измерване на кръвното налягане, в ежедневна среда и дейности. Изследването се извършва с малък апарат – Холтер, чрез който кръвното налягане са измерва на всеки 30 мин. през деня и на 60 мин. през нощта. Методът е напълно безвреден, не болезнен и единственият дискомфорт, който може да причини е от стягането на маншета при нощните измервания. Важно е да се отбележи, че това е единственото изследване, което може да даде пълна представа за нивото на кръвното налягане при бременната жена.

Прочети още:

24-часово амбулаторно мониториране на артериалното налягане (24АМАН)