Рискови фактори – определение и значение за индивидуалното здраве

Всички рискови фактори по определение имат значение за индивидуалното здраве. Те много често съществуват и действат в група, а не изолирано.

Когато ви съветват да промените начина си на живот или да започнете някакво лечение, лекарите често говорят за рискови фактори и тяхното отстраняване от вашето ежедневие. Вероятно сте се питали какво означава това и как да си обясните факта, че баба ви е доживяла до 100 години с цигара в ръка, а лекарят ви настоява да спрете пушенето ВЕДНАГА!

Рисков фактор е поведение, събитие или явление, свързано с повишен риск от развитие на дадено заболяване. Когато в медицината нещо е определено за рисков фактор, това не означава, че всички, които са изложени на въздействието му ще се пострадат. Медицината работи със статистически и епидемиологични методи за да изчисли силата на причинно-следствената връзка между рисковите фактори и възникването на заболяването. „Относителният риск“ е често използван показател, който определя съотношението между заболелите в изложената на рисковите фактори група и заболелите в групата без рискови фактори.

Проучвания

Едно от най-вълнуващите приключения в областта на епидемиологията е проучването Framingham Heart, което продължава от 1948 г. до 2005 г. и проследява здравното състояние на около 5000 души и техните наследници, жители на гр. Фрамингам, Масачузец. Здравните навици и състояние на три поколения жители се проверяват и изследват на всеки две години. Огромното количество събрани данни помага да бъдат идентифицирани основните рискови фактори за развитието на сърдечно-съдовите заболявания – високо кръвно налягане, висок холестерол, тютюнопушене, затлъстяване, ограничена физическа активност, диабет, пол, възраст и психологически фактори. Изводите, направени от Фрамингамското проучване са в основата на съвременната медицина и разбиране за възникване на много от социално значимите заболявания.

Рисковите фактори много често съществуват и действат в група, а не изолирано. Също така, присъствието на един рисков фактор може да доведе до развитието на друг. Например, намалената физическа активност в крайна сметка води до затлъстяване, или тютюнопушенето може да доведе до намален физически капацитет и намалена физическа активност.

Когато вашият лекар ви каже, че имате рискови фактори за развитие на дадено заболяване, той има предвид относителния риск, който е изчислен с методите на статистиката. За да може да определи вашия индивидуален риск, лекарят трябва да оцени настоящото ви състояние и степента на действие на различните рискови фактори, които имат отношение към него.

Някои от факторите не могат да бъдат променяни – например пол, възраст, генетична предиспозиция. Други, като тютюнопушене и затлъстяване могат да бъдат напълно изключени. Високото кръвно налягане, диабетът и високият холестерол могат да бъдат контролирани и доведени до нормални стойности. Всички действия в посока на ограничаване и намаляване на рисковите фактори подобряват вашия индивидуален риск от развитие на дадено заболяване.

И дори да имате щастието да сте потомък на дълголетна баба, с вкус към малките радости на живота, никой не може да ви гарантира, че ще доживеете до сто, с чаша вино и цигара в ръка. Затова винаги е по-добре да се вземат предпазни мерки и да се води умерен и здравословен живот.

Проети още:

Най-чести лабораторни изследвания при сърдечносъдови заболявания