Рисков фактор – значение за индивидуалното здраве

Д-р Михаела Михайлова

Д-р Михаела Михайлова

Специалист по вътрешни болести и кардиология с дългогодишен опит. Асистент към Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. д-р Ст. Киркович“, МУ София.

Всеки рисков фактор има значение за индивидуалното здраве. Рисковите фактори много често съществуват и действат в група, а не изолирано.

Когато ви съветват да промените начина си на живот или да започнете някакво лечение, лекарите често говорят за рискови фактори и тяхното отстраняване от вашето ежедневие. Вероятно сте се питали какво означава това и как да си обясните факта, че баба ви е доживяла до 100 години с цигара в ръка, а лекарят ви настоява да спрете пушенето ВЕДНАГА!

Рисков фактор е поведение, събитие или явление, свързано с повишен риск от развитие на дадено заболяване. Когато в медицината нещо е определено за рисков фактор, това не означава, че всички, които са изложени на въздействието му ще се пострадат. Медицината работи със статистически и епидемиологични методи за да изчисли силата на причинно-следствената връзка между рисковите фактори и възникването на заболяването. „Относителният риск“ е често използван показател, който определя съотношението между заболелите в изложената на рисковите фактори група и заболелите в групата без рискови фактори.

Проучвания

Едно от най-вълнуващите приключения в областта на епидемиологията е проучването Framingham Heart, което продължава от 1948 г. до 2005 г. и проследява здравното състояние на около 5000 души и техните наследници, жители на гр. Фрамингам, Масачузец. Здравните навици и състояние на три поколения жители се проверяват и изследват на всеки две години. Огромното количество събрани данни помага да бъдат идентифицирани основните рискови фактори за развитието на сърдечно-съдовите заболявания – високо кръвно налягане, висок холестерол, тютюнопушене, затлъстяване, ограничена физическа активност, диабет, пол, възраст и психологически фактори. Изводите, направени от Фрамингамското проучване са в основата на съвременната медицина и разбиране за възникване на много от социално значимите заболявания.

Рисковите фактори много често съществуват и действат в група, а не изолирано. Също така, присъствието на един рисков фактор може да доведе до развитието на друг. Например, намалената физическа активност в крайна сметка води до затлъстяване, или тютюнопушенето може да доведе до намален физически капацитет и намалена физическа активност.

Когато вашият лекар ви каже, че имате рискови фактори за развитие на дадено заболяване, той има предвид относителния риск, който е изчислен с методите на статистиката. За да може да определи вашия индивидуален риск, лекарят трябва да оцени настоящото ви състояние и степента на действие на различните рискови фактори, които имат отношение към него.

Някои от факторите не могат да бъдат променяни – например пол, възраст, генетична предиспозиция. Други, като тютюнопушене и затлъстяване могат да бъдат напълно изключени. Високото кръвно налягане, диабетът и високият холестерол могат да бъдат контролирани и доведени до нормални стойности. Всички действия в посока на ограничаване и намаляване на рисковите фактори подобряват вашия индивидуален риск от развитие на дадено заболяване.

И дори да имате щастието да сте потомък на дълголетна баба, с вкус към малките радости на живота, никой не може да ви гарантира, че ще доживеете до сто, с чаша вино и цигара в ръка. Затова винаги е по-добре да се вземат предпазни мерки и да се води умерен и здравословен живот.

Проети още:

Най-чести лабораторни изследвания при хипертония

Facebook
Twitter
LinkedIn

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.