Съвременно лечение на сърдечна недостатъчност

Д-р Михаела Михайлова

Д-р Михаела Михайлова

Специалист по вътрешни болести и кардиология с дългогодишен опит. Асистент към Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. д-р Ст. Киркович“, МУ София.

Основна цел на лечението на сърдечната недостатъчност е да бъде забавено нейното развитие и подобрено качеството на живот на пациентите. За да живеем пълноценно със сърдечна недостатъчност се осланяме на някои основни промени в начина на живот и на лекарствена терапия.

Промени в начина на живот

За да живеем пълноценно със сърдечна недостатъчност, трябва да направим няколко важни промени в начина си на живот:

  • Нормализирайте телесното си тегло!
  • Хранете се здравословно и избягвайте повече от 5 г. сол на ден!
  • Избягвайте прекомерен прием на течности, но също така не се обезводнявайте!
  • Избягвайте физическа активност, която ви причинява влошаване на симптомите!
  • Пазете се от вирусни инфекции!

Прочетете повече в статията „Живот със сърдечна недостатъчност“

Веднъж установена сърдечната недостатъчност изисква постоянно наблюдение и редовно лечение.

Спазвайте назначеното ви лечение по вид и дози, без да го  променяте по свое мнение или по съвет на немедицински лица!

Обръщайте внимание на познатите ви симптоми на сърдечна недостатъчност!

Основни медикаменти, използвани за лечение на сърдечна недостатъчност

Диуретици (напр. Фуроземид)

Диуретик се предписва на всички пациенти със сърдечна недостатъчност. Диуретиците увеличават отделянето на вода от организма – така сърцето се натоварва по-малко и не се развиват отоци.

ACE-инхибитори (напр. Тритейс)

Те са основен медикамент в лечението на сърдечната недостатъчност, защото понижават кръвното налягане и натоварването на сърцето. По този начин забавят прогресията на сърдечната недостатъчност.

Ангиотензин рецепторни блокери (напр. Валсартан)

Тези лекарства имат сходен ефект с АСЕ-инхибиторите и се използват при пациенти, при които АСЕ-инхибиторите дават странични реакции.

Бета-блокери (напр. Конкор)

Дават се заедно с ACE-инхибиторите като първа линия на терапия. Те блокират сигналите на симпатикусовата нервна система, които увеличават сърдечната честота. Така бета-блокерите понижават сърдечната честота и „успокояват“ сърцето.

Алдостеронови антагонисти (напр. Спиронолактон)

Ако терапия само с диуретик, АСЕ-инхибитор и бета-блокер не е достатъчна и пациентът още има симптоми, се добавя алдостеронов антагонист. Той също понижава кръвното налягане и забавя увреждането на сърцето. Важно е да се следят нивата на калий, защото и АСЕ-инхибиторът, и алдостероновият антагонист ги увеличават!

ARNI – Ангиотензин-рецептор-Неприлизин-инхибитори (Entresto®)

При намалена помпена функция на лява камера, ARNI значително подобряват качеството на живот. Те понижават кръвното налягане, тонуса на симпатикусовата нервна система, понижават нивата на алдостерон, увеличават отделянето на течности и забавят увреждането на сърцето. И тук трябва да се следи за повишаване на нивата на калий.

Представляват комбинация от 2 препарата – сакубитрил и валсартан. При предписването им се спира АСЕ-инхибиторът.

SGLT-инхибитори – Sodium Glucose-linked transporter инхибитори (напр. Dapagliflozin)

Тези лекарства ускоряват отделянето на глюкоза и натрий през бъбреците. Заради това в началото са използвани само при пациенти с диабет. Тъй като обаче отделянето на натрий понижава натоварването на сърцето, се оказаха изключително ефективни и при сърдечна недостатъчност.

Сред лекарствата за сърдечна недостатъчност те най-бързо подобряват качеството на живот – само след 4 седмици.

Лекарствата за лечение на сърдечна недостатъчност се заплащат от НЗОК!

А ако основните медикаменти не са достатъчни?

  • Други лекарства

Ако терапията е неефективна, могат да се добавят разширяващи съдовете лекарства като хидралазин или стимулиращи сърдечния мускул лекарства като дигоксин. Дигоксин се изписва и при комбинация от тежка сърдечна недостатъчност и предсърдно мъждене, което не успява да се контролира с бета-блокер.

Устройства за лечение на сърдечната недостатъчност

Ресинхронизационна терапия (CRT)

Подходяща е при много тежка сърдечна недостатъчност, както и при наличие на ляв бедрен блок. Представлява поставяне на подобно на пейсмейкър устройство, което стимулира и лявата, и дясната камера.

Имплантируем кардиовертер/дефибрилатор (ICD)

Това е друго устройство, което връща сърцето в ритъм, ако честотата му стане твърде висока. Прилага се при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност след прекаран миокарден инфаркт.

Митраклип

Представлява малък, подобен на чадърче имплант, който се поставя върху платната на митралната клапа. Прилага се в случаи, в които сърдечната недостатъчност се дължи на недостатъчност на митралната клапа – чъдърчето държи клапата затворена и спира връщането на кръв през нея.

Вентрикуларно помощно устройство (VAD)

Това са външни устройства, които подпомагат дейността на сърцето, когато то е тежко увредено. В много случаи се използват, докато не се намери донор за сърдечна трансплантация, т.нар. Bridging-терапия.

Сърдечна трансплантация

Трансплантацията на сърце е крайна мярка при сърдечна недостатъчност. За целта пациентът трябва да отговаря на критерии, които се определят от специална комисия и според наличния донор.

В България към 2021 г. 44 пациенти са в списъка на чакащите за трансплантация на сърце.

Основни източници:

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure
https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/36/3599/6358045

[1] Berg D.D. et al.: Time to Clinical Benefit of Dapagliflozin and Significance of Prior Heart Failure Hospitalization in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA Cardiology 2021, online 17. Februar, doi:10.1001/jamacardio.2020.7585

[2] https://www.zajivot.bg/donorship/koy-mozhe-da-bude-donor/chakashti-transplantaciya

Facebook
Twitter
LinkedIn

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.