Функционално изследване на дишането: Как да интерпретирате вашите резултати?

Д-р Михаела Михайлова

Д-р Михаела Михайлова

Специалист по вътрешни болести и кардиология с дългогодишен опит. Асистент към Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. д-р Ст. Киркович“, МУ София.

Спирометрията или както още е позната – Функционално изследване на дишането (ФИД) се нарича изследването, което оценява функцията на белите ви дробове. При него се измерва въздушния поток при вдишване и издишване. За целта е необходимо да дишате през устройство, свързано с компютър, което показва обемът и скоростта на преминаване на въздуха пред дихателните пътища.

Функционалното изследване на дишането (ФИД) се използва за диагностициране на редица заболявания на белите дробове и помага те да бъдат отграничени едно от друго. Най-честите от тях са Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), бронхиална астма, различни форми на засягане на белодробната тъкан и други нарушения на белодробната функция. Чрез спирометрия се проследява развитието на хроничните белодробни заболявания и ефекта от приложеното лечение.

Необходима ли е подготовка за провеждане на изследването

Спирометрията е кратко и безболезнено изследване. Не се налага специална подготовка, преди извършването му, но все пак е дборе да се спазват следните правила:

  • На пушете поне един час преди спирометричен тест. 
  • Добре е да избягвате алкохола в този ден, както и да не приемате твърде голяма количество храна, която може да повлияе на способността ви да дишате дълбоко.
  • Не носете тесни дрехи, които биха ограничили дишането ви. 
  • В зависимост от целта на изследването, вашият лекар може да да ви даде указания относно употребата на някои лекарства преди извършването му.

Как преминава функционалното изследване на дишането?

  1. За да започне изследването ще седнете на стол пред апарата. Ще ви поставят щипка на носа и ще ви дадат указания да дишате през еднократен антибактериален филтър, предназначен само за вас.
  2. Вашият лекар ще ви инструктира да поемете дълбоко въздух, да задържите дъха си за няколко секунди и след това да издишате възможно най-силно в тръбичката на филтъра.
  3. Ще повторите този тест поне три пъти, за да сте сигурни, че резултатите ви са коректни. Ако има много разлики между резултатите от отделните дишания, може да направите и повече опити. Окончателният резултат се формира от най-високата стойност от три близки по стойности опита.  

Когато се използва за проследяване на дихателни нарушения, спирометричното изследване обикновено се прави веднъж годишно. Ако уврежданията са по-напреднали е възможно изследването да се прави много по-често.  

Има ли странични ефекти при провеждане на ФИД?

Изследването е безопасно и не се очакват усложнения. Поради дълбокото дишане е възможно да се появи лека замаяност или умора. В много редки случаи изследването може да предизвика по- сериозен задух.

Интерпретация на резултатите

Нормалните резултати от спирометрията варират от човек на човек. Те се определят от  вашата възраст, ръст, раса и пол. Преди началото на изследването, вашият лекар ще ви попита за тези параметри и ще изчисли предвидената за вас нормална стойност.  

Функционалното изследване на дишането се счита за нормално, ако резултатът ви е 80 или повече процента от предварително изчислената стойност.

Спирометрията измерва два ключови показателя: Форсиран витален капацитет, при издишване (FVC) и Форсиран експираторен (при издишване) обем за една секунда (FEV1). Вашият лекар също ги разглежда като комбинирано число, известно като съотношение FEV1 / FVC. Ако имате запушени дихателни пътища, количеството въздух, което можете бързо да издухате от белите дробове, ще бъде намалено. Това води до по-ниско съотношение FEV1 и FEV1 / FVC.

Форсиран витален капацитет, при издишване (FVC)

Това е едно от основните измервания на спирометрията и представлява най-голямото общо количество въздух, което можете бързо да издишате след възможно най-дълбоко вдишване. Ако стойностите на този параметър са по-ниски, значи нещо ограничава обема на дишането ви.

Това може да се дължи на рестриктивно или обструктивно белодробно заболяване или и на двете едновременно. За да се определи кой тип белодробно заболяване е налице често се налагат допълнителни изследвания.

Форсиран експираторен (при издишване) обем за една секунда (FEV1)

Второто ключово измерване на спирометрията е FEV1. Това е максималното количеството въздух, което можете да издишате за една секунда. За нормален резултат се счита стойност, която е 80 или повече процента от предвидената норма. Резултатите могат да бъдат степенувани по тежест като стойности от 35%-59% се отчитат при сериозно заболяване.

Съотношение FEV1 / FVC

Лекарите често анализират FVC и FEV1 отделно и след това изчисляват тяхното съотношение. Съотношението FEV1/FVC е число, което представлява процента от белодробния ви капацитет, който можете да издишате за една секунда. Колкото по-висок е този процент, толкова по-здрави са вашите дробове. При възрастни съотношението FEV1 / FVC трябва да бъде по-високо от 70%.

Ако Вашият лекар установи, че резултатите ви се отклоняват от нормата, той вероятно ще назначи други изследвания, които да уточнят състоянието. Основните белодробни заболявания, които причиняват отклонения в спирометрията са обструктивни заболявания като астма и ХОББ и рестриктивни заболявания като интерстициална белодробна фиброза. Често изследването помага за да се диагностицират и други състояния, свързани с сърдечно-съдовата система, киселини , сенна хрема и синузит.

Прочетете повече за Сънна апнея – безобидно хъркане или сериозно заболяване!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.