Електрокардиограма

За да изпълнява своята помпена функция, сърцето се съкращава под въздействието на електрически импулси, които се зараждат в неговата тъкан. Тази електрическа активност може да бъде уловена и представена като поредица от вълни и пикове – така наречената електрокардиограма (ЕКГ). Електрокардиограмата е бърз, лесен и неболезнен начин за изследване на сърдечната дейност. В медицината, ЕКГ …