Функционално изследване на дишането: Как да интерпретирате вашите резултати?

Спирометрията или както още е позната – Функционално изследване на дишането (ФИД) се нарича изследването, което оценява функцията на белите ви дробове. При него се измерва въздушния поток при вдишване и издишване. За целта е необходимо да дишате през устройство, свързано с компютър, което показва обемът и скоростта на преминаване на въздуха пред дихателните пътища. Функционалното …