ФИЗИЧЕСКТА АКТИВНОСТ ПОДОБРЯВА ЗДРАВЕТО НА БЪБРЕЦИТЕ

Приеманите от спортистите хранителни добавки нерядко съдържат опасни за бъбреците вещества. От какво значение е добрата спортна форма за работата на бъбреците ни? Хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) е рисков фактор за развитие на сърдечно-съдови заболявания и повишена смъртност. Съществува тясна връзка между метаболитния синдром и появата на сърдечно-съдови и бъбречни усложнения (вкл., сърдечна и бъбречна …