Как коронавирусът засяга сърцето?

Все повече научни данни сочат, че коронавирусът засяга сърцето, както по време на острата фаза на болестта, така и през възстановителния период. Прецизното изследване на сърдечната функция с магнитно-резонансна томография показва различно по степен увреждане при около 60% от преболедувалите. Сред засегнатите са хора с леко, умерено и тежко протичане на заболяването. Нещо повече, проучване, …

Тютюнопушенето като рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания

Разбирането за тютюнопушенето като рисков фактор за развитие на сърдечно-съдови заболявания е подкрепено от резултатите на Фрамингамското проучване. Стартирало е в средата на миналия век и от тогава насам, този факт е доказан многократно чрез проследяване на навиците и здравното състояние на стотици хиляди души, от всички краища на света. За научната общност вредата от …

Ултразвуково изследване на сърце

Ултразвуково изследване на сърце или ехокардиографията е рутинен метод за изследване и често е неизменна част от прегледа при кардиолог. Уредът, с който се извършва изследването се нарича ехокардиограф и работи на принципа на отразените звукови вълни с определена честота – ултразвук. Устройството, което се допира до тялото на пациента и предава звуковите вълни се …