Ултразвуково изследване на сърце

Ултразвуково изследване на сърце или ехокардиографията е рутинен метод за изследване и често е неизменна част от прегледа при кардиолог. Уредът, с който се извършва изследването се нарича ехокардиограф и работи на принципа на отразените звукови вълни с определена честота – ултразвук. Устройството, което се допира до тялото на пациента и предава звуковите вълни се …

Амбулаторно измерване на кръвното налягане за 24 часа

Първите опити за продължително амбулаторно измерване на кръвното налягане датират от петдесетте години на миналия век и се свързват с името на Pickering. В последствие методът е осъвършенстван, измерването се извършва чрез осицилометрия – маншетът улавя трептеното на артериалната стена и околните мускули, което възниква в резултат на пулсовото налягане в кръвоностния съд. Апаратът трансформира …

Холтер- електрокардиографски запис

Градска кардиология

Много често пациентите, посещаващи лекарския кабинет съобщават за “неясни” сърдечни оплаквания, който налага извършване на Холтер електрокардиографски запис. Те са свързани с пристъпи на краткотрайно сърцебиене или “прескачане на сърцето“, през деня или през нощта. Понякога оплакването е от усещане за недостиг на въздух, тежест в гърдите и умора, които се появяват както при обичайни …

Диагноза артериална хипертония

Установяването на повишени стойности на артериалното налягане – равни или по-високи от 140/90 ммHg, в кабинета на лекаря, насочва към диагноза артериална хипертония. Около 30–45% от населението на земята страда от повишено кръвно налягане. В по-напреднала възраст, този процент достига до 60%. Широко разпространената диагноза артериална хипертония е обект на много проучвания, но и до …

Диагностичен пакет при артериална хипертония

Обичайно установяването на повишено артериално налягане става случайно, при домашно измерване на налягането или при измерването му при преглед по друг повод. Тъй като кръвното налягане може да варира в широки граници, диагнозата хипертония не може да бъде потвърдена само след едно или група измервания. Вашият лекар може да ви препоръча да изпълните диагностичен пакет …

Метаболитен синдром

Метаболитен синдром се нарича комбинация от състояния, които се срещат заедно, увеличавайки риска от сърдечни заболявания, инсулт и диабет тип 2. Тези състояния включват повишено кръвно налягане, висока кръвна захар, излишна телесна мазнина около кръста и повишени нива на холестерол или триглицериди. Диагнозата Метаболитен синдром се счита за потвърдена при наличието на три или повече …