ПРОГРАМА „ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО“

Много хора изпитват панически атаки един или два пъти в живота си и ги преодоляват без допълнителни усложнения. Други, развиват паническо разстройство – повтарящи се пристъпи, комбинирани с проблеми в поведението и засилваща се тревожност. Човек страда от паническо разстройство, ако : Изпитва чести и неочаквани паник атаки, без конкретен причинител; Изпитва тревожност и страх …

Личностни страхове по време на COVID 19

Заради продължаващата епидемия от COVID 19, милиони хора по целия свят живеят в среда, белязана от смърт и болест. Ежедневието е свързано с изолация, тревога и несигурност. Един от основните личностни страхове е страхът от бъдещето. Преминаването на личността през промяна е сложен психичен процес – старите модели вече не работят, а новите са непознати. …