Градската среда и заболяванията на сърцето

Сърдечно-съдовите заболявания причиняват една трета от всички смъртни случаи в световен мащаб и са водеща причина за умиранията в обществото. Основен „принос“ към тази статистика имат исхемичната болест на сърцето и инсултът, причиняващи 85,1% от фаталните случаи. Градската среда влияе директно – чрез фактори, увреждащи съдовете и сърцето, каквито са замърсяването с фини прахови частици …

Гликемичен индекс

гликемичен-индекс

Въглехидратите са съществена част от диетата ни, но не всички въглехидратни храни са равни. Гликемичен индекс (ГИ) е относителното класиране на въглехидратите според това как влияят на нивото на кръвната захар. Въглехидратите с нисък Гликемичен индекс се метаболизират по-бавно и причиняват по-ниско и бавно покачване на глюкозата и съответно инсулина в кръвта. Научното определяне на ГИ се базира на …

Алкохол и сърдечно-съдовите заболявания

Преди повече от 40 години, Клатски и сътрудници, публикували първото, внимателно проведено епидемиологично проучване за връзката между консумацията на алкохол и сърдечно-съдовите заболявания и по точно риска от миокарден инфаркт. Достигнали до интересен резултат: пациентите – непушачи, които не консумират алкохол имат два пъти по-голям риск от миокарден инфаркт, в сравнение с тези, които консумират …

Рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания

Кои рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания могат да се коригират и кои не могат? В съвременното общество, определена група заболявания се наричат социално-значими. Те засягат голям брой хора, водят до увреждания и преждевременна смърт и имат значително отрицателно икономическо въздействие. От болестите на сърцето и съдовете, такива са високото кръвно налягане, исхемичната болест на сърцето, …

Медицинска етика и права на пациента

Какво е медицинска етика и как се зачитат правата на пациентите? Доверието е основата, върху която се изграждат отношенията между лекар и пациент. Но лесно ли се постига то? Какво ни е необходимо за да можем спокойно да споделим най-съкровенните си тайни и тревоги? Как да преценим дали човекът с бяла престилка ще бъде с …