Д-р Александър Гарев

Aз съм специалист – кардиолог, към Клиника по кардиология към КПВБ, УМБАЛ „Александровска”. Професионалното си развитие започнах преди повече от десет години като здравен медиатор към кабинет за първична медицинска помощ. Работата на първа линия в диагностиката и лечението на разнородни и тежки заболявания, и в условията на спешност, изгради в мен работна дисциплина, всеотдайност и непримиримост в битката за живота и здравето на пациентите. Имах шанса да завърша успешно специализацията си по “Кардиология” в една от най-добрите клиники в България, като отделих специално внимание на интензивното лечение в кардиологията, неинвазивните методи на изследване и електрокардиостимулацията.

Успешно завърших допълнително обучение и стаж по диагностика и лечение на артериалните и венозни заболявания в клиники по Ангиология и съдова хирургия към “Аджъбадем Сити Клиник” и “Токуда болница” София. Готов съм да предложа специализирано и качествено медицинско лечение на сърдечно – съдовите заболявания съобразено с актуалните професионални международни стандарти, както и превенция и съвети относно здравословен начин на живот.

Девизът ми е: честност, себеотдаденост и професионализъм.

Квалификация:

  • Медицина, Медицински университет София
  • Специалност по Кардиология, МУ София
  • Редовен докторант на тема “Диагностика и лечение на каротидна артериална болест”
  • Участие в регионални и международни конгреси и семинари относно превенция и лечение на сърдечно – съдовата патология

Области на професионален интерес:

  • Неинвазивна и инвазивна диагностика и лечение на сърдечно – съдовите заболявания
  • Доплер – сонографска оценка и лечение на хронична венозна недостатъчност на крайниците
  • Доплер – сонографска оценка на каротидна и периферна артериална болест.

Членство в научни организации и дружества:

  • Дружество на кардиолозите в България
  • Дружество по интервенционална кардиология

Запази час онлайн