Д-р Диляна Николова

В професионалния си път съм се срещала с пациенти от всички сфери на нефрологията – хемодиализа, трансплантации, клинична нефрология. Това ми дава един по-цялостен поглед не само върху медицинската проблематика, но и върху живота на хората с хронични бъбречни заболявания. Разбирането на техните проблеми е в основата на така необходимите емпатия и доверие, които се създават в отношенията лекар – пациент.

В последните 10 години работя като специалист – нефролог в отделението по Нефрология към Клиника по вътрешни болести към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, а от 2022 г. съм Началник на отделението по нефрология. Имам придобити специалности по вътрешни болести и нефрология.

Член съм на Българското дружеството по нефрология.

В личен план, обичам динамичната работа и предизвикателствата, които нашата професия предлага. Харесва ми да работя с пациентите и колегите си.

Професионалните ми интереси са в областта на:

  • Диагностика и лечение на хронични гломерулонефрити
  • Проследяване и лечение на пациенти с хронични бъбречни заболявания
  • Лечение на уринарни инфекции
  • Диагностика и лечение на пациенти с остро бъбречно увреждане

Квалификации:

  • магистър по медицина към Медицински университет – София;
  • Специалност Вътрешни болести (2005 г.) и Нефрология (2011 г.);
  • Сертификати за бъбречна ехография и пункционна бъбречна биопсия
  • Участия в български и международни конгреси и научни сесии;

Запази час онлайн