Проф. д-р Иван Груев

Аз съм д-р Иван Груев. Занимавам се с кардиология още от студентските си години като кръжочник и стажант в Клиника по кардиология и в Катедра по пропедевтика на вътрешните болести в УМБАЛ „Александровска“. Преминал съм през всички етапи на квалификация и атестация – две специалности – по вътрешни болести и кардиология, защитена докторска работа, свързана с ролята на хроничното възпаление за развитие на атеросклерозата, доцентура, професура и сертификат за експертно ниво по ехокардиография. От 2018 г. съм заместник – директор по медицинската дейност на Националната многопрофилна транспортна болница ”Цар Борис ІІІ”, а от 2019 година – Професор по кардиология към Клиника по кардиология в същата болница.

Вярвам, че здравеопазването действително трябва да се занимава повече с опазване на здравето на хората и по-малко с лечение на болести и усложнения. Ето защо превантивната и спортната крардиология са предпочитаната ми сфера на работа.

Считам, че успешният модел за борба със сърдечно-съдовите болести се базира на навременното откриване и повлияване на основните рискови фактори – хипертония, дислипидемия, диабет, затлъстяване , тютюнопушене и обездвижване.

Квалификация:

 • Специалност по вътрешни болести, МУ София
 • Специалност по кардиология, МУ София
 • Образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност “Кардиология”
 • Експертно ниво по ехокардиография
 • Завършени множество международни квалификационни обучения и практики, участия в международни конгреси и научни сесии

Области на професионален интерес:

 • Функционална и образна диагностика в кардиологията
 • Проблеми на спортната кардиология
 • Оценка и превенция на кардиологичния риск
 • Интердисциплинарни медицински проблеми

Членство в научни организации и дружества:

 • Български лекарски съюз
 • Дружество на кардиолозите в България:
  2014 – 2018  – член на Управителния съвет
  2018 – 2020 – член на Контролен съвет
 • Работна група по профилактика на сърдечно-съдовите заболявания
 • Българска лига по хипертония
 • European Society of Cardiology
 • European  Association of Cardiovascular Imaging
 • European  association of Preventive  Cardiology
 • European Heart Failure Association
 • Член на Медицинската комисия на Българския Футболен Съюз
 • Национален редактор на Европейските ръководства за:
  Превенция на ССЗ – 2016 г., Диабет и ССЗ – 2019 г. и Спортна кардиология и физическа активност и ССЗ – 2020 г.
 • Над 100 публикации в научни списания, 30 от тях в чужбина
 • 17 рецензии засписание „Българска кардиология” и 15 за списание ESC Heart Failure

 

Запази час онлайн