Д-р Михаела Михайлова

Аз съм лекар, със специалност вътрешни болести и кардиология, започнала професионалния си път в Александровска болница. В продължение на много години съм се срещала с тежко болни пациенти и техните близки. Познавам объркването, емоционалния стрес и страха, когато се съобщи тежка диагноза. Затова вярвам, че поемането на контрол върху собственото си здраве е най-важната стъпка, която всеки от нас трябва да предприеме. Нито вредните лични навици, нито обременената със заболявания семейна история са непреодолима пречка за постигане на здравно благополучие.
Любопитството и интересът ми към нови знания са ме превели през почти целия спектър на здравеопазването. Но независимо от служебната ми характеристика, медицината винаги е била в сърцето ми и в ума ми, и винаги ми е давала чувството за смисъл и благородна цел. Преподаването на студенти – третокурсници е приятно и ползотворно предизвикателство, което изисква да бъдеш винаги в крак с новостите в медицината и в готовност да задоволиш очарователното им любопитство.

Квалификация:

  • Медицина, Медицински университет, София
  • Специалност по вътрешни болести, МУ София
  • Специалност по кардиология, МУ София
  • Магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, МУ Пловдив

Членство в научни организации

Запази час онлайн

Онлайн консултация