Доц. д-р Милена Николова – Влахова

Работя като лекар в Клиника по нефрология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и съм главен асистент към Катедра по вътрешни болести, Медицински Университет – София. Имам две специалности – вътрешни болести и нефрология, а през 2007 г. защитих диретация на тема “Имунологични промени при гломерулни заболявания”.

Моите интереси са насочени както към нефрологията, така и към по-широки области на вътрешните болести и медицината изобщо. Ежедневната преподавателска работа и контактът със студенти и специализанти, изискват да бъда в крак с новостите за да мога да отговоря на техните високи очаквания.

За мен най-важно е да мога да реша проблема на пациента. Не само като поставя вярната диагноза, но и като му съдействам да премине максимално лесно през целия диагностичен и лечебен процес. Много често, широките знания по вътрешни болести, ми помагат да погледна на симптомите по един по-цялостен начин и да намеря по-комплексен подход за тяхното овладяване.

В личен план съм оптимист и вярвам, че животът е хубав. Бих искала да мога да предам тази увереност и на хората, които лекувам.

Квалификация:

 • Допълнителни квалификационни курсове по: диализно лечение, имунология, кардиология, бъбречна недостатъчност, автоимунни заболявания
 • Курс по Добра клинична практика (GCP)
 • Правоспособност по коремна ехография – І-во и ІІ-ро ниво.
 • Съвместна работа по монографии и учебнизи с български и чуждестранни съавтори. Работа по международни и български клинични изпитвания

Области на професионален интерес:

 • Образна диагностика в областта на нефрологията
 • Антифосфолипиден синдром
 • Автоимунни заболявания
 • Бъбреци и ендокринни заболявания
 • Интердисциплинарни медицински проблеми

Членство в научни организации и дружества:

 • Член на редакционната колегия на сп. „Медицински преглед“
 • Член на редакционната колегия на сп. „Мединформ“
 • Член на редакционната колегия на сп. “Bulgarian Journal of Clinical Immunology”
 • Член на Българското нефрологично дружество
 • Член на Българската асоциация по ултразвук в медицината

Запази час онлайн