Д-р Веселка Гергова

Аз съм лекар от Александровска болница, с дългогодишен стаж в областта на вътрешните болести и кардиологията – две специалности, които са ми дали възможност за среща с разнообразни и тежки заболявания, и същевременно са ме изградили като самостоятелен и задълбочен диагностик и терапевт. Натрупала сме значителен клиничен и терапевтичен опит, който ми дава възможност, в условията на амбулаторен преглед, да решавам сериозните проблеми на моите пациенти.

От дългите години на отдаденост към медицинската професия, съм развила чувство на лична отговорност към всеки пациент, като към член на моето семейство.

Благодарността, която съм получавала ми е давала сили да продължавам всеотдайния си труд, независимо от професионалните и лични трудности. 

През целия се професионален път, успоредно с клиничната дейност, съм била преподавател на студенти по медицина в трети курс -занимание колкото приятно поради зареждащия контакт с младите хора, толкова и отговорно за изграждането на утрешното поколение лекари.

Квалификация:

  • Медицина, Медицински университет София
  • Специалност по вътрешни болести, МУ София
  • Специалност по ревмокардиология, МУ София
  • Магистратура по Здравен мениджмънт, МУ София
  • Магистратура по клинична хомеопатия

Членство в научни организации 

  • Българска асоциация по менопауза и андропауза (БАМА)
  • Българско дружество по психосоматична медицина
  • Българска липидна лига

Запази час онлайн

Онлайн консултация