Ултразвуково изследване на сърце

Проф. д-р Емил Манов

Проф. д-р Емил Манов

Опитен специалист по вътрешни болести и кардиология. Професор към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински Университет – София.

Ултразвуково изследване на сърце или ехокардиографията е рутинен метод за изследване и често е неизменна част от прегледа при кардиолог. Уредът, с който се извършва изследването се нарича ехокардиограф и работи на принципа на отразените звукови вълни с определена честота – ултразвук.

Устройството, което се допира до тялото на пациента и предава звуковите вълни се нарича трансдюсер. Вълните се разпростаняват и отразяват различно от различните тъкани, а  съвременните апарати обработват данните и получават прецизен анатомичен образ в реално време.

Освен за изобразяване на структурата на сърцето, ехографията се използва и за анализиране на кръвотока в сърцето и кръвоносните съдове. Тъй като се използва физичния принцип на Doppler, този вид изследване се нарича Доплер ехография. При неговата употреба, се чува ритмичен, фучащ звук, а кръвотокът се изобразява на екрана с различни цветове.

Кога трябва да бъде направено ултразвуково изследване на сърце?

Вашият лекар може да назначи изследването винаги, когато е необходимо да се получи по-ясна представа за структурата и функцията на сърцето, околните кръвоносни съдове и сърдечните клапи. Добре е първоначалният преглед при кардиолог винаги да включва актуална ехокардиографска оценка. Разбира се, вашият лекар може да се довери и на неотдавнашно изследване, извършено от негов колега. Затова, винаги трябва да носите предишните изследвания и да ги представяте при прегледа.

Освен това ехокардиография на сърце може да ви бъде назначена когато:

  • Вашият лекар се съмнява, че оплакванията или симптомите ви се дължат на сърдечно заболяване
  • Предишно изследване, като например ЕКГ или рентгенова снимка, показва възможно сърдечно увреждане
  • Трябва да се оцени сърдечната функция преди започване на определена терапия / процедури, които могат да увредят сърцето, като например химиотерапия
  • Имате известно сърдечно заболяване, което трябва периодично да бъде проследявано
  • Налице е промяна  в протичането на известно за вас сърдечно заболяване

Съществуват няколко вида ехокардиография, в зависимост от информацията, която се търси и метода, по който се извършва изследването.

Стандартната ехокардиография

Извършва се трансторакално, тоест трансдюсерът се движи върху вашата кожа, в областта на сърцето. За да се подобри образа се използва контактен гел, който е безвреден за кожата и не оставя петна. Понякога, вашият лекар може да ви помоли да смените положението на тялото си, което ще му помогне да изобрази по-добре изследваната област. Времетраенето на изследването може да бъде различно и зависи, както от търсената информация, така и от възможността да се получи добър образ.

При всички случаи, лекарят трябва да документира получените данни, които обичайно включват: дебелина на стените на лява и дясна камера, размери и обеми на камерните кухини в края на сърдената систола и диастола, показателите за контрактилната функция на сърцето, размерите на ляво предсърдие, аортата и пулмоналната артерия, както и наляганията в основните съдове. Внимателният оглед на сърдечните клапи, включва данни за тяхната анатомия и движението им при отваряне и затваряне, площта на клапния отвор, начинът на преминаване на кръвта през клапите. 

Транезофагеална ехокардиография

Понякога, особено, когато са необходими много подробни изображения на сърцето и сърдечните клапи, може да се наложи извършване на транезофагеална ехокардиография. В този случай, трансдюсерът представлява сонда, която се вкарва в хранопровода, на нивото на сърцето. Обикновено се извършва под лека упойка и макар да провокира известен дискомфорт, изследването не е болезнено, но пък за сметка на това е много информативно.

Отделен вид ехокардиография е стрес – ехокардиографията. Изследването се извършва по стандартния начин, но преди и веднага след контролирано физическо усилие, или след прилагане на медикамент, който създава за сърцето условия, имитиращи физическо усилие. Целта е да се установят промени във функцията на сърцето, които се провокират от повишени изисквания за кислород, както е например, при стеснени коронарни артерии.

Стандартната ехокардиография е безопасна процедура и не изисква специална подготовка. Провежда се в амбулаторни условия. Повечето лекари предпочитат да правят ЕхоКГ в леко затъмнена стая – това позволява получаване на по-добро изображение на монитора.

Възможно е да почувствате известен дискомфорт при допира на студения контактен гел до кожата, както и при отлепване на електродните лепенки от кожата (обикновено се поставят три електродни лепенки по време на ултразвуково изследване на сърце, като целта на това е едновременно с ултразвуковия образ да се вижда и ЕКГ сигнал). По време на изследването може да усещате натиск от трансдюсера върху стената на гръдния кош.

Подготовката за трансезофагеалната ехокардиография и стрес-ехографията е по-специална. Необходимо е да подпишете информирано съгласие и да следвате указанията на лекаря, който ще извърши изследването.

Прочети още: Амбулаторно измерване на кръвното налягане за 24 часа

Facebook
Twitter
LinkedIn

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.