Д-р Михаела Михайлова
вътрешни болести, кардиология и превантивна кардиология

Още за мен

Д-Р ВЕСЕЛКА ГЕРГОВА
вътрешни болести, кардиология и превантивна кардиология

Още за мен

Доц. д-р Емил Манов
вътрешни болести и кардиология

Още за мен

Д-р Таня Атанасова
ендокринология и болести на обмяната

Още за мен

Михайлина Абрашева
психолог

Още за мен

Д-р Александър Гарев
Кардиология и съдова патология

Още за мен
Проф. д-р Иван Груев, дм

Проф. д-р Иван груев
Вътрешни болести, кардиология, спортна кардиология.

Още за мен

Д-р Милена Николова – Влахова
Вътрешни болести и нефрология

Още за мен