Електронни игри и опасни аритмии при деца

Д-р Михаела Михайлова

Д-р Михаела Михайлова

Специалист по вътрешни болести и кардиология с дългогодишен опит. Асистент към Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. д-р Ст. Киркович“, МУ София.

В медицинските среди има скорошни съобщения за случаи на деца и юноши, които са имали оплаквания от сърдечна аритмия по време на игра на електронни игри. Най-вероятно това се дължи на стимулацията на нервната система от емоционално заредените игри.

В наскоро публикувано проучване върху 22-ма младежи на възраст от 7 до 16 години, се твърди, че при 19 от тях, е установена подозирана или доказана камерна аритмия по време на игра на електронни игри.

Шестима пациента са преживели сърдечен арест (клинична смърт), а четирима са починали внезапно!

За седем от пациентите е било известно, че имат предшестваща диагноза аритмия. Последяването след инцидентите показва наличие на аритмия при 12 от 22 – ма пациента.

За целите на проучването като електронна игра се определя:  „играене на всяка игра, която използва електроника за създаване на система, с която играчът може да взаимодейства“. Дефиницията включва ръчни електронни игри, базирани на конзоли електронни игри, компютърно базирани игри и други самостоятелни системи.

В заключение:

Изследователите подчертават, че електронните игри могат да предизвикат смъртоносни сърдечни аритмии при податливи деца. Макар, че статистическата вероятност за това изглежда ниска, всички симптоми трябва да се проучват задълбочено. Те могат да бъдат прилошаване, усещане за сърцебиене и прескачане на сърцето, загуба на съзнание.

Военните електронни игри са мощен стимул за потенциално опасни аритмии при деца и подрастващи!

Досегашната практика е, деца, податливи на ритъмни нарушения да бъдат съветвани да избягват някои физически дейности. Например, състезателен спорт или високо-рискови дейности, за които е известно, че стимулират аритмия при податливи индивиди.

Електронните игри не са включени в потенциално застрашаващите дейности, въпреки че са преобладаващо забавление сред децата и юношите.

Важно е, специалистите да преосмислят съветите си по отношение на рисковите пациенти и да предоставят необходимата информация на семействата на тези деца.

Предстоят още изследвания за да бъде установено разпространението на сърдечни аритми, предизвикани от електронни игри. Първоначалните данни, обаче, са по-скоро тревожни!

Прочетете повече за Здравето на децата!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.