Градската среда – как влияе на нашето здраве?

Питат ни защо се наричаме Градска кардиология?

Е, не е защото сме гражданки, а защото е важно да насочим вниманието ви към множество рискови фактори, свързани с градската среда, които влошават нашето здраве.

Над 50% от хората в света живеят в градове и начинът им на живот предопределя изявата на различни заболявания, скъсяващи жизнената им перспектива.

Налице са доказателства за така наречените Асоциирани с града заболявания (Urban Associated Diseases), в които са включени почти всички социално значими болести:

  • Алергии и астма
  • Автоимунни и възпалителни заболявания
  • Затлъстяване и диабет
  • Сърдечно-съдови заболявания
  • Рак
  • Хронична обструктивна белодробна болест
  • Инфекциозни заболявания
  • Психични разстройства

Много от рисковите фактори, дължащи се на градския начин на живот не са преки. Те, обаче, повлияват неблагоприятно генетично предразположените индивиди към развитие на определено състояние. Заседналият начин на живот, замърсяването на въздуха с фини прахови частици, промененият микробиом, недостигът на витамин D, шумовото и светлинно замърсяване, неприятната заобикаляща среда, струпването на много хора – това са само някои от факторите в градската среда, които влошават нашето здраве!

Данните са от статията:

Urban-associated diseases: Candidate diseases, environmental risk factors, and a path forward

Emily J.Fliesa,SuzanneMavoab, Graeme R.Zosky, Evangeline Mantziorise, Craig Williams, Rajaraman Erig, Barry W.Brooka, Jessie C.Buettela

Environment International, Volume 133, Part A, December 2019, 105187