Група изследователи от Калифорнийския университет са установили рязко покачване на случаите с пристъпи на предсърдно мъждене (ПМ), в дните около големи празници. Това се периоди, които много хора отбелязват с прекомерна консумация на алкохол.

Предсърдното мъждене е патологичен сърдечен ритъм. Той се дължи на високочестотно съкращение на предсърдията на сърцето. Средната честота на електрическата активност е ˃350/мин., което води до сериозни оплаквания от страна на пациента.

Тази хипотеза е особено валидна за хора, без предшестваща диагноза ПМ. Изследователите предполагат, че алкохолът, особено в големи количества, “може рязко да повиши риска” от новопоявило се ПМ. Те публикуват своя доклад в първия брой на изданието Nature Cardiovascular Research, от 12.01.2022 г.

Учените изследват международна база данни и установяват скокове в приема на алкохол през няколко дни годишно (около осем), описани като „повтарящи се, национално признати събития“.

След това те сравняват датите на тези събития с посещенията в спешните отделения, свързани с остър прием на алкохол.

Прави впечатление, че осемте дни годишно, в които се отбелязва висока консумация на алкохол, съответстват на скок в посещенията в спешните отделения по повод пристъпи на предсърдно мъждене.

Изследователите признават ограниченията на тяхното обсервационно изследване. Констатациите представляват „първото доказателство, че острата експозиция на алкохол може да доведе до пристъп на предсърдно мъждене, без наличието на предшестваща диагноза.

Подробности за проучването

В изследването се обработват данни от 2014 до 2016 г. Обхванати са повече от 1,2 милиона измервания за алкохол, от около 36 000 души в 59 страни, половината от които пребивават в Съединените щати.

Осемте дни, на „повтарящи се национално признати събития“, както и дните преди и след тях, са свързани с висока концентрация на алкохол в кръвта. В същите тези дни се отбелязва значително повишаване на посещенията в спешните отделения по повод препиване.

Отделно, посещенията в спешните отделения, с диагноза предсърдно въждене, се концентрират значително около същите тези 8 дни. Отбелязани са повече от 719 посещения, свързани с ПМ на 100 000 човеко/години. В анализът са изключени случаи с предшестваща диагноза ПМ. Фокусът е само върху новопоявилите се случаи.

Изводи

Хипотезата, че острата употреба на алкохол води до пристъп на предсърдно мъждене е анализирана допълнително. Установява се, че са налице не просто повече посещения в спешните отделения , свързани със сърцето, при остра употреба на алкохол. Анализът доказва специфична връзка между препиването и появата на пристъп на ПМ.

Това е предупреждение за тези, които прекаляват остро с консумацията на алкохол. Те трябва да знаят, че всяко препиване може да ги доведе до спешното отделение по повод пристъп на предсърдно мъждене.

Източник: Celebratory Binge Drinking a Potential Trigger for New-Onset AF – Medscape – Jan 20, 2022.

Прочетете повече за Рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания