Има редица научни съобщения, че ниското серумно ниво на витамин D е свързано с изявата на различни остри и хронични заболявания. Сред тях са  сърдечно-съдови, инфекциозни, онкологични, алергични и автоимунни болести, астма, множествена склероза, хипертония, затлъстяване.

Все още не е напълно установено как нормалното серумно ниво на витамин D влияе върху човешкото здраве. Все пак са налице ясни имуно-модулиращи ефекти, които вероятно са в основата на благоприятното му въздействие.

Влиянието на живота в града върху серумното ниво на витамин D е противоречиво. Някои проучвания не намират разлика в резултатите от изследванията на населението живеещо в градовете и извън тях. Други, обаче, категорично доказват по-ниското серумно ниво на витамин D сред градското население. Счита се, че това се дължи на намалената активност на открито и по-малкото излагане на слънце. Допълнителен фактор е замърсяването на въздуха в големите градове, тъй като фините прахови частици блокират действието на UV лъчите.

Дефицитът на витамин D е развиващ се, глобален проблем. Той се дължи отчасти на повишаващите се проценти на затлъстяване сред населението, а също така и на слънце-защитните продукти, които се използват все по-масово.

Допълнителен фактор, който влияе на здравето в урбанизираните територии е и изкуственото осветление през нощта. Според сателитни снимки, глобалният отпечатък на изкуствено осветените открити площи нараства с 2,2% годишно и то предимно в градовете.

На този етап няма достатъчно доказателства за въздействието на осветлението на открито върху човешкото здраве. Съществува мнение, че градското осветления въздейства чрез нарушаване на циркадния ритъм на съня и нивата на мелатонина в кръвта. Изкуствената светлина може да бъде рисков фактор за метаболитни нарушения, включително затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания, хормонално-зависими ракови заболявания и нарушения на психичното здраве.

Още интересни новини можете да прочетете тук: