Усложнения при лош контрол на високото кръвно налягане

Какво означава лош контрол на високото кръвно налягане? Доброто лечение на артериалната хипертония цели да се достигнат прицелните нормални стойтости на артериалното налягане, а те са под 140/90 ммHg. Това гарантира добро качество на живот и отлагане, ако не и избягване на усложненията на болестта.

Какво се случва обаче, при лош контрол на високото кръвно налягане?

Лошият контрол на високото кръвно налягане води до увреждане на така наречените „таргетни“ органи.  Това са тези органи, които пряко се влияят от налягането в кръвоносните съдове. Значителни отклонения от нормалното налягане увреждат тяхната структура и функция.

Мозък – увреждането на мозъчните съдове започва относително рано в хода на не добре лекувана хипертония. Проявите са преходни нарушения на мозъчното кръвообръщение или мозъчен инсулт. Състоянието на мозъка може да бъде проследено чрез изследване с магнитен резонанс или компютърен томограф.

Сърце – реагира със задебеляване на сърдечните стени и атеросклеротични промени в коронарните съдове. Най-честите оплаквания включват сърцебиене, лесна умора и понякога недостиг на въздух. Рутинното проследяване с 12 канално ЕКГ помага на лекарите да се ориентират в степента на засягане на сърцето. Допълнително може да бъде направена ехокардиография или магнитно-резонансно изследване на сърдечната функция.

Бъбреци – увреждането на гломерулния апарат, отговорен за филтрирането на урината може да бъде причина и последица от високото кръвно налягане. Проследяването на бъбречните усложнения се извършва с редовно изследване на GFR (гломерулна филтрация) и наличието или отсъствието на белтък в урината. Влошаването на бъбречната функция се изявява като прогресираща бъбречна недостатъчност.

Големите артерии в човешкото тяло също реагират на продължително повишеното артериално налягане. Най-често се забелязват промени в каротидните артерии и тези на долните крайници. Основните оплаквания са свързани с нарушено кръвоснабдяване. Аортата, като най-голям кръвоносен съд също може да бъде разширена вследствие на лош контрол на високото кръвно налягане.

Съдовете на очните дъна – те реагират като всички други съдове на промените в кръвното налягане и могат да бъдат начална индикация за състоянието на другите таргетни органи. Изследването се нарича фундоскопия.

Усложненията при лош контрол на високото кръвно налягане могат да бъдат избегнати. Промяната в начина на живот и адекватното лечение на хипертонията са в основата на добрите резултати. Редовното проследяване на състоянието на таргетните органи трябва да се извършва поне веднъж годишно. При по-тежките случаи, това може да се налага и по-често и дори в болнични условия.

Важно е да се разбере, че диагнозата Артериална хипертония не е присъда и е напълно възможно състоянието да бъде контролирано!

Прочети още:

Кой предизвиква еректилната дисфункция