Михайлина Абрашева

От 10 години се занимавам и обучавам, под различна форма, в областта на психотерапията и холистичното възприятие за здраве. Съпътстващият ми опит като ПР специалист, ми показа, че хората имат огромна потребност да се научат как да се грижат за себе си, като единство на тяло, разум и психика, и как да общуват със света и другите.

Привърженик съм на новите форми на психотерапия, които комбинират разнообразни психологични техники, като базисната част от моята работа е съчетание от психоанализата на Карл Густав Юнг и логотерапията на Виктор Франкъл. Благодарна съм за мъдростта, която психотерапевтът придобива при работата си с хора, стремящи се да преодолеят своите проблеми. Ние разполагаме с необикновената, но често изнурителна привилегия да придружаваме личността в нейната интимна, дълбинна битка за придобиване на нова цялостност.

Квалификация:

Допълнителни обучения с практическа насоченост по Психология и Психоанализа, базирани на теориите на Карл Густав Юнг и Виктор Франкъл.

Области на професионален интерес:

  • Панически атаки
  • Психологична помощ при лечение на зависимости, включително хранителни разстройства и тютюнопушене
  • Менопауза и съпътстващи психологически проблеми
  • Коучинг за здравословен начин на живот
  • Психоанализа

Запази час онлайн