Проф. д-р Огнян Георгиев, дм

Специалист по вътрешни и белодробни болести

И житейският, и професионалният ми път на лекар и преподавател са тясно свързани с УМБАЛ „Александровска” и Медицински университет – София. През годините, съм имал щастието да се уча от много изтъкнати умове на българската медицина и да работя редом с най-всеотдайните колеги и преподаватели. Горд съм, че в продължение на осем години бях ръководител на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести „Проф. д-р Стоян Киркович“ и се надявам да съм дал своя скромен принос към нейната история, датираща от началото на миналия век. 

Преминаването през всички стъпала на професионално и научно развитие, ми донесе не само огромен клиничен и организационен опит, но и умението да общувам с хората, да се интересувам от техните проблеми и да спомагам за намирането на подходящите решения.

От години преподавам на студенти и специализиращи лекари и съм редовен лектор към Българското дружество по белодробни болести.

Понастоящем съм Началник на Клиника по пропедевтика на вътрешни болести, към УМБАЛ „Александровска“.

Квалификация:

 • Специалност по Вътрешни болести, МУ София
 • Специалност по Пулмология и фтизиатрия, МУ София
 • Образователна и научна степен “Доктор”
 • Сертификати за провеждане и анализ на полисомнография, бронхоскопия, функционално изследване на дишането.
 • Здравен мениджмънт.
 • Над 190 научни публикации, участия в голям брой конгреси в страната и чужбина.

Области на професионален интерес:

 • Сънна апнея. Създадох 5 лаборатории за диагностика на дихателни нарушения по време на сън.
 • Възпалителни нарушения при ХОББ
 • Инсулинова резистентност и метаболитен синдром
 • Белодробно ангажиране при системни съединително-тъканни заболявания
 • Интердисциплинарни медицински проблеми

Членства в професионални и научни организации, и награди:

 • Българското дружество по белодробни болести
 • Европейското респираторно общество (ERS)
 • Член на Комисията за лекарствени средства на Изпълнителната агенция по лекарствата
 • Главен координатор на Експертния борд по пневмология и фтизиатрия (национален консултант) към Министерството на здравеопазването от 2019г.
 • Консултант на Националната здравноосигурителна каса
 • Награда „Лекарите, на които вярваме” – 2012 г.
 • Носител на Почетен знак „Ескулап“ на Медицински университет – София за заслуги на видни български и чужди учени и преподаватели – 2015 г.
 • Носител на Награда за заслуги на МУ – София на името на проф. Константин Чилов – 2019 г.

Запази час онлайн