УСЛУГИ

Услуга

Описание на услугата

Цена (лв.)

КАРДИОЛОГИЯ

 

 

Първичен преглед при специалист – кардиолог

 

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, оценка на рисковите фактори, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провежданото лечение.

·         Обстоен физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания, ако е необходимо

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

 

70.00

Първичен преглед при специалист – кардиолог, с включено ехографско изследване

 

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, оценка на рисковите фактори, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провежданото лечение.

·         Физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма

·         Ехокардиография

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

130.00

Първичен преглед при хабилитирано лице – кардиолог

 

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, оценка на рисковите фактори, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провежданото лечение.

·         Обстоен физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания, ако е необходимо

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

 

90.00

Първичен преглед при хабилитирано лице – кардиолог, с включено ехографско изследване

 

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, оценка на рисковите фактори, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провежданото лечение.

·         Физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма

·         Ехокардиография

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

150.00

Вторичен преглед при хабилитирано лице – кардиолог

(в рамките на 30 дни след първичния)

 

·         Кратък прегред на основните оплаквания на пациента

·         Преглед на резултатите от проведените изследвания

·         Физикален преглед, насочен към проблемната област от тялото, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма (при необходимост от проследяване на находката)

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

70.00

Вторичен преглед при специалист – кардиолог

(в рамките на 30 дни след първичния)

 

·         Кратък прегред на основните оплаквания на пациента

·         Преглед на резултатите от проведените изследвания

·         Физикален преглед, насочен към проблемната област от тялото, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма (при необходимост от проследяване на находката)

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

50.00

Консултация по документи от специалист

·         Преглед на предоставената в офиса или по електронен път документация

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

50.00

Консултация по документи от хабилитирано лице

·         Преглед на предоставената в офиса или по електронен път документация

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

70.00

НЕИНВАЗИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪЦЕ И СЪДОВЕ

 

 

Ехография на сърце

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

75.00

Електрокардиограма с разчитане на резултата

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

15.00

24 – часов Холтер ЕКГ с разчитане на резултата

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

60.00

24 – часово амбулаторно мониториране на кръвното налягане

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

60.00

Doppler на каротидни артерии

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

50.00

Венозен Doppler на горни и долни крайници

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

60.00

Артериален Doppler на горни и долни крайници

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

60.00

Цялостно изследване на артерии и вени на долни крайници

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

90.00

Doppler на съдове в една област

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

50.00

ПАКЕТНИ УСЛУГИ

 

 

Профилактичен преглед с пълна оценка на състоянието и рисковите фактори за сърдечно-съдовото здраве, извършен от специалист – кардиолог

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провеждано лечение.

·         Оценка на индивидуалните рискови фактори, фамилна анамнеза, наследствена обремененост, рискови фактори на околната и работната среда

·         Обстоен физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма

·         Ехокардиография

·         24 – часов ЕКГ Холтер

·         24 – часово мониториране на кръвното налягане

·         Назначаване на комплекс от лабораторни изследвания (заплащат се отделно)

·         Вторична консултация по телефон или на място за дискутиране на препоръките за здравословен начин на живот

·         Писмено заключение и препоръки

190.00

Пакет „Ритъмни нарушения“

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провеждано лечение.

·         Оценка на индивидуалните рискови фактори, фамилна анамнеза, наследствена обремененост, рискови фактори на околната и работната среда

·         Обстоен физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма

·         Ехокардиография

·         24 – часов ЕКГ Холтер

·         Назначаване на комплекс от лабораторни изследвания (заплащат се отделно)

·         Вторична консултация по телефон или на място за дискутиране на препоръките за здравословен начин на живот

·         Писмено заключение и препоръки

160.00

Пакет „Високо кръвно налягане“

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провеждано лечение.

·         Оценка на индивидуалните рискови фактори, фамилна анамнеза, наследствена обремененост, рискови фактори на околната и работната среда

·         Обстоен физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма

·         Ехокардиография

·         24 – часов ЕКГ Холтер

·         Назначаване на комплекс от лабораторни изследвания (заплащат се отделно)

·         Вторична консултация по телефон или на място за дискутиране на препоръките за здравословен начин на живот

·         Писмено заключение и препоръки

160.00

НЕФРОЛОГИЯ

 

 

Първичен преглед при хабилитирано лице – нефролог

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, оценка на рисковите фактори, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провежданото лечение.

·         Физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма (при необходимост)

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

 

80.00

Вторичен преглед при хабилитирано лице – нефролог

(в рамките на 30 дни след първичния)

 

·         Кратък прегред на основните оплаквания на пациента

·         Преглед на резултатите от проведените изследвания

·         Физикален преглед, насочен към проблемната област от тялото, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма (при необходимост от проследяване на находката)

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

60.00

Консултация по документи

·         Преглед на предоставената в офиса или по електронен път документация

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

50.00

Първичен преглед при хабилитирано лице – нефролог с включено ехографско изследване

 

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, оценка на рисковите фактори, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провежданото лечение.

·         Електрокардиограма (при необходимост)

·         Физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Ехография на бъбреци

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

120.00

Профилактичен преглед с оценка рисковите фактори за здравето на бъбреците

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провеждано лечение.

·         Оценка на индивидуалните рискови фактори, фамилна анамнеза, наследствена обремененост, рискови фактори на околната и работната среда

·         Обстоен физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Ехография на бъбреци

·         Назначаване на комплекс от лабораторни и инструментални изследвания, ако е необходимо

·         Вторична консултация по телефон или на място за дискутиране на препоръките за здравословен начин на живот

·         Писмено заключение и препоръки

150.00

Ехография на бъбреци/корем

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

70.00

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

 

 

Първичен преглед при специалист – ендокринолог

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, оценка на рисковите фактори, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провежданото лечение.

·         Физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма (при необходимост)

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

 

70.00

Вторичен преглед при специалист – ендокринолог

(в рамките на 30 дни след първичния)

 

·         Кратък прегред на основните оплаквания на пациента

·         Преглед на резултатите от проведените изследвания

·         Физикален преглед, насочен към проблемната област от тялото, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма (при необходимост от проследяване на находката)

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

50.00

Консултация по документи

·         Преглед на предоставената в офиса или по електронен път документация

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

50.00

Първичен преглед при специалист – ендокринолог с включено ехографско изследване

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, оценка на рисковите фактори, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провежданото лечение.

·         Физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Ехография на щитовидна жлеза

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

 

110.00

Ехография на щитовидна жлеза

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

60.00

Програма за проследяване на пациенти с хронични заболявания на щитовидната жлеза

Две посещения годишно, всяко от които включва:

·         Кратък прегред на основните оплаквания на пациента

·         Преглед на резултатите от проведените изследвания

·         Физикален преглед, насочен към проблемната област от тялото, измерване на кръвно налягане

·         Ехография на щитовидна жлеза

130 лв.

Профилактичен преглед с оценка рисковите фактори за захарен диабет

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провеждано лечение.

·         Оценка на индивидуалните рискови фактори, фамилна анамнеза, наследствена обремененост, рискови фактори на околната и работната среда

·         Обстоен физикален преглед, измерване на кръвно налягане, измерване на телесен състав

·         Назначаване на комплекс от лабораторни изследвания

·         Вторична консултация по телефон или на място за дискутиране на препоръките за здравословен начин на живот

100.00

Изготвяне на индивидуален хранителен режим

·         Изходен въпросник за запознаване с хранителните навици,  здравословното състояние на пациента и заложените цели

·         Назначаване на комплекс от лабораторни изследвания

·         Подробен, индивидуален, 3-месечен хранителен режим (изпраща се на пациента в срок от седем дни)

·         Контролни въпросници в края на първия и третия месец от режима

150.00

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ

 

 

Консултация с психолог при възрастни

Продължителност – 60 минути. В зависимост от конкретния проблем през това време се провежда:

·         Психоанализа. Търсят се в дълбочина причините за възникналото проблемно състояние на психиката, работи се за осмислянето и преработването им от клиента, което води до изчистване на симптомите на тревожност и разстройства на психиката;

·         Логотерапия. Намиране на мотивация и смисъл за пренареждане на приоритети и успешно продължаване напред. Прилага се при клиенти, които се намират в ситуация на житейска криза, предизвикана от събития или психични промени на възрастта.

·         Психотерапия за преодоляване на зависимости (тютюнопушене, хранене, алкохол, наркотици, медикаменти, интернет и др.).

100.00

Консултация с психолог при деца

В зависимост от възрастта на детето, продължителността на консултацията е:

·         За деца до 10 години – продължителност 30 мин. Консултацията протича под формата на игра, като се използват похвати от когнитивно-поведенческата психотерапия.

·         За деца от 11 до 18 години – продължителност 45 мин. Консултацията е под формата на разговор, който съчетава различни елементи от психотерапиите, използвани при възрастни.

50.00

 

 

 

Манипулации

 

 

Поставяне на мускулна или подкожна инжекция

Консумативите са включени в услугата

5.00

Поставяне на венозна инжекция

Консумативите са включени в услугата

10.00

Поставяне на периферен венозен път с абокат

Консумативите са включени в услугата

15.00

Интравенозна инфузия до 30 минути с активно вещество, назначено от лекар

Консумативите са включени в услугата. Активното вещество се предоставя или заплаща отделно.

30.00

Интравенозна инфузия над 30 минути, с активно вещество, назначено от лекар

Консумативите са включени в услугата. Активното вещество се предоставя или заплаща отделно.

40.00

Вземане на секрет за вирусологично или микробиологично изследване

Консумативите са включени в услугата

10.00