УСЛУГИ

Услуга

Цена (лв.)

КАРДИОЛОГИЯ

 

Първичен преглед при специалист – кардиолог

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, оценка на рисковите фактори, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провежданото лечение.

·         Обстоен физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания, ако е необходимо

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

 

75.00

   

Първичен преглед при хабилитирано лице – кардиолог

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, оценка на рисковите фактори, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провежданото лечение.

·         Обстоен физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания, ако е необходимо

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

 

90.00

   

Вторичен преглед при хабилитирано лице – кардиолог

(в рамките на 30 дни след първичния)

·         Кратък прегред на основните оплаквания на пациента

·         Преглед на резултатите от проведените изследвания

·         Физикален преглед, насочен към проблемната област от тялото, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма (при необходимост от проследяване на находката)

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

 

70.00

Вторичен преглед при специалист – кардиолог

(в рамките на 30 дни след първичния)

·         Кратък прегред на основните оплаквания на пациента

·         Преглед на резултатите от проведените изследвания

·         Физикален преглед, насочен към проблемната област от тялото, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма (при необходимост от проследяване на находката)

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

50.00

Консултация по документи от специалист

·         Преглед на предоставената в офиса или по електронен път документация

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

50.00

Консултация по документи от хабилитирано лице

·         Преглед на предоставената в офиса или по електронен път документация

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

70.00

НЕИНВАЗИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪЦЕ И СЪДОВЕ

 

Ехография на сърце

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

75.00

Контролна ехография на сърце

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката в срок от 30 дни от първичното изследване

45.00

Електрокардиограма с разчитане на резултата

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

15.00

24 – часов Холтер ЕКГ с разчитане на резултата

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

60.00

24 – часово амбулаторно мониториране на кръвното налягане

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

60.00

Doppler на каротидни артерии

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

50.00

Венозен Doppler на горни и долни крайници

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

60.00

Артериален Doppler на горни и долни крайници

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

60.00

Цялостно изследване на артерии и вени на долни крайници

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

90.00

Doppler на съдове в една област

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

50.00

ПАКЕТНИ УСЛУГИ

 

Профилактичен преглед с пълна оценка на състоянието и рисковите фактори за сърдечно-съдовото здраве, извършен от специалист – кардиолог

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провеждано лечение.

·         Оценка на индивидуалните рискови фактори, фамилна анамнеза, наследствена обремененост, рискови фактори на околната и работната среда

·         Обстоен физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма

·         Ехокардиография

·         24 – часов ЕКГ Холтер

·         24 – часово мониториране на кръвното налягане

·         Назначаване на комплекс от лабораторни изследвания (заплащат се отделно)

·         Вторична консултация по телефон или на място за дискутиране на препоръките за здравословен начин на живот

·         Писмено заключение и препоръки

270.00

Пакет „Ритъмни нарушения“

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провеждано лечение.

·         Оценка на индивидуалните рискови фактори, фамилна анамнеза, наследствена обремененост, рискови фактори на околната и работната среда

·         Обстоен физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма

·         Ехокардиография

·         24 – часов ЕКГ Холтер

·         Назначаване на комплекс от лабораторни изследвания (заплащат се отделно)

·         Вторична консултация по телефон или на място за дискутиране на препоръките за здравословен начин на живот

·         Писмено заключение и препоръки

210.00

Пакет „Високо кръвно налягане“

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провеждано лечение.

·         Оценка на индивидуалните рискови фактори, фамилна анамнеза, наследствена обремененост, рискови фактори на околната и работната среда

·         Обстоен физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Електрокардиограма

·         Ехокардиография

·         24 – часово мониториране на кръвното налягане

·         Назначаване на комплекс от лабораторни изследвания (заплащат се отделно)

·         Вторична консултация по телефон или на място за дискутиране на препоръките за здравословен начин на живот

·         Писмено заключение и препоръки

 

210.00

НЕФРОЛОГИЯ

 

Първичен преглед при специалист – нефролог

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, оценка на рисковите фактори, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провежданото лечение.

·         Физикален преглед

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

 

75.00

Вторичен преглед при специалист – нефролог (в рамките на 30 дни след първичния)

·         Кратък прегред на основните оплаквания на пациента

·         Преглед на резултатите от проведените изследвания

·         Физикален преглед, насочен към проблемната област от тялото

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

 

50.00

Консултация по документи

·         Преглед на предоставената в офиса или по електронен път документация

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

50.00

   

Ехография на бъбреци/корем

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

70.00

Контролна ехогпафия на бъбреци

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката в рамките на до 30 дни от първичното изследване

45.00

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

 

Първичен преглед при специалист – ендокринолог

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, оценка на рисковите фактори, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провежданото лечение.

·         Физикален преглед, измерване на кръвно налягане

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

 

80.00

Вторичен преглед при специалист – ендокринолог

(в рамките на 30 дни след първичния)

·         Кратък прегред на основните оплаквания на пациента

·         Преглед на резултатите от проведените изследвания

·         Физикален преглед, насочен към проблемната област от тялото

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

 

55.00

Консултация по документи

·         Преглед на предоставената в офиса или по електронен път документация

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

50.00

   

Ехография на щитовидна жлеза

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

65.00

Изготвяне на индивидуален хранителен режим

·         Изходен въпросник за запознаване с хранителните навици,  здравословното състояние на пациента и заложените цели

·         Назначаване на комплекс от лабораторни изследвания

·         Подробен, индивидуален, 3-месечен хранителен режим (изпраща се на пациента в срок от седем дни)

·         Контролни въпросници в края на първия и третия месец от режима

150.00

 

 

 

 

Първичен преглед при специалист – гастроентеролог

·         Разговор за настоящите и минали оплаквания и заболявания, оценка на рисковите фактори, преглед на извършени изследвания и лабораторни резултати, преглед на провежданото лечение.

·         Физикален преглед

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

 

75.00

Вторичен преглед при специалист – гастроентеролог

(в рамките на 30 дни след първичния)

·         Кратък прегред на основните оплаквания на пациента

·         Преглед на резултатите от проведените изследвания

·         Физикален преглед, насочен към проблемната област от тялото

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

 

50.00

Консултация по документи

·         Преглед на предоставената в офиса или по електронен път документация

·         Назначаване на допълнителни лабораторни или инструментални изследвания

·         Писмено заключение и препоръки за лечение

50.00

   

Ехография на корем

Извършване на изследването, разчитане и описание на находката.

70.00

ПСИХОЛОГИЯ

 

Консултация с психолог при възрастни

Продължителност – 60 минути. В зависимост от конкретния проблем през това време се провежда:

·         Психоанализа. Търсят се в дълбочина причините за възникналото проблемно състояние на психиката, работи се за осмислянето и преработването им от клиента, което води до изчистване на симптомите на тревожност и разстройства на психиката;

·         Логотерапия. Намиране на мотивация и смисъл за пренареждане на приоритети и успешно продължаване напред. Прилага се при клиенти, които се намират в ситуация на житейска криза, предизвикана от събития или психични промени на възрастта.

·         Психотерапия за преодоляване на зависимости (тютюнопушене, хранене, алкохол, наркотици, медикаменти, интернет и др.).

100.00

Консултация с психолог при деца

В зависимост от възрастта на детето, продължителността на консултацията е:

·         За деца до 10 години – продължителност 30 мин. Консултацията протича под формата на игра, като се използват похвати от когнитивно-поведенческата психотерапия.

·         За деца от 11 до 18 години – продължителност 45 мин. Консултацията е под формата на разговор, който съчетава различни елементи от психотерапиите, използвани при възрастни.

50.00

 

 

Манипулации

 

Поставяне на мускулна или подкожна инжекция

10.00

Поставяне на венозна инжекция

30.00

Поставяне на периферен венозен път с абокат

35.00

Интравенозна инфузия до 30 минути с активно вещество, назначено от лекар

50.00

Интравенозна инфузия над 30 минути, с активно вещество, назначено от лекар

70.00

Вземане на секрет за вирусологично или микробиологично изследване

10.00