Затлъстяване

Д-р Даниела Милетиева

Д-р Даниела Милетиева

Специалист по спешна медицина и ендокринология и болести на обмяната. Преподавател към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести „Професор Стоян Киркович“ към МУ София.

Козметичен или здравословен проблем?

Хроничното затлъстяване е метаболитно заболяване, което се характеризира с натрупване на мастна тъкан в различни области на тялото. Факторите за неговото възникване са комплексни: генетични, психо-емоционални, метаболитни, поведенчески и социални. Основна причина е нарушеното равновесие между енергийния внос и енергийния разход, най-често, свързан с прекомерно хранене.

За класификация на затлъстяването се използва отношението между телесното тегло в кг и ръста в м2 – т.нар. индекс на телесна маса /ИТМ/.

По този показател пациентите се разделят в четири групи:

  • наднормено тегло – ИТМ между 25- 29.9 кг/м2
  • I-ва степен затлъстяване − ИТМ между 30-34.9 кг/м2
  • II-ра степен – ИТМ между 35-39.9 кг/м2 
  • III-та степен – ИТМ ≥ 40 кг/м2

Ако мастната тъкан се натрупва предимно около талията – имаме‘‘ябълковиден‘‘ – централен тип затлъстяване. Ако натрупването е около ханша и бедрата – то е налице ‘‘крушовиден‘‘ тип затлъстяване.

Разграничаването на двата вида затлъстяване е лесно – чрез измерване обиколка на талията. При европеидната раса горната граница на нормата за мъже е 94 cm, а за жени – 80 cm.

За разлика от ‘‘крушовидния‘‘, ‘‘ябълковидният‘‘ тип затлъстяване се свързва с развитието на редица метаболитни нарушения, които са водеща причина за поява на захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Кое прави затлъстяването толкова важен здравен и социален проблем?

На първо място, несъмнено, е широкото му разпространение във всички възрастови групи, включително и сред децата. По данни на Европейска Асоциация за изучаване на затлъстяването (EASO) 23,7% от възрастното население в България е със затлъстяване, а 34,5% – с наднормено тегло. Това означава, че 58,2% от нашите сънародници са с хронични метаболитни нарушения.

Втората причина е влиянието, което затлъстяването, особено „ябълковидното“, оказва върху  здравето. То определя повишен риск от развитие на високо кръвно налягане, нарушения в мастната обмяна, инсулт и инфаркт. Болестно повишеното тегло причинява сънна апнеа, болести на дихателната система, жлъчния мехур, ставно-дегенеративни състояния. Не трябва да се забравят психичните проблеми, които затлъстяването предизвиква.

Установено е, че 80% от пациентите с предиабет и захарен диабет тип 2 имат ИТМ>25 кг/м2. Намаляването на телесното тегло е в основата на лечебния подход при всички степени на нарушения във въглехидратната обмяна. Дори умерено понижение на теглото може да доведе до значими ползи по отношение на здравното състояние, качеството на живот и самочувствието на тези пациенти.

Като при всяко друго хронично заболяване лечението на затлъстяването също е продължително. Основното предизвикателство в програмите за отслабване е постигане на желаното тегло и задържането на траен резултат. Тайната на успеха е в индивидуалния подход. За целта се изготвят балансиран хранителен и двигателен режим, съобразени с нуждите и възможностите на конкретния пациент.

Физическото натоварване има умерени ползи върху общата редукция на теглото, но оказва благоприятен ефект върху преразпределението на мастната тъкан и спомага за поддържане на постигнатите резултати. При пациенти със затлъстяване, дори незначително повишаване на физическата активност, увеличава кардио-респираторния капацитет и подобрява сърдечно-съдовия рисков профил.

Медикаментозно и оперативно лечение на наднорменото тегло и затлъстяването

То не отменя, а само допълва промяната в стила на живот и формирането на здравословни хранителни и двигателни навици. В България са регистрирани няколко медикамента за дългосрочно лечение на наднормено тегло и затлъстяване: Оrlistat /Xenical/, Liraglutide /Saxenda/ и Naltrexone/bupropion /Mysimba/.

В случаите на високостепенно затлъстяване – ИТМ ≥40,0 kg/m2 и при такива с ИТМ 35,0-39,9 kg/m2, но с придружаващи усложнения, се прилага бариатричната хирургия. Тя е най-ефективния подход за лечение при налично болестно затлъстяване. Като оперативни методи се използват:

  • лапароскопско поставяне на регулируем стомашен пръстен
  • лапароскопска ръкавна гастректомия
  • стомашен байпас с Y- бримка
  • билио-панкреатичен байпас със или без дуоденален шънт

Изброените бариатрични процедури водят до трайно намаляване на телесното тегло и повлияват благоприятно всички съпътстващи усложнения като значително подобряват качеството на живот на пациентите.

В заключение:

Затлъстяването е хронично, мултифакторно заболяване с нарастващо разпространение в световен мащаб, което значително повишава здравния риск. Контролът и терапията на обезитета са голямо предизвикателство както за пациента, така и за неговия лекар. Ето защо, ключът към справянето с проблема е навременната профилактика. В основата ѝ лежи изграждането на правилни хранителни и двигателни навици от най-ранна детска възраст.

Вижте повече в нашата рубрика Вкусно и здравословно!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.