Д-р Даниела Красимирова Милетиева

Започнах професионалния си път като участъков лекар и скоро след това, като лекар в Център за спешна медицинска помощ. Досегът с проблемите на пациентите и контактът с тях в извънредни ситуации, ме научиха на търпение и съпричасност. Необходимостта от бърза реакция в условията на спешност ме направиха способна на бързи и решителни действия.

През 2007 година придобих специалност „Спешна медицина“, а през 2014 г. – специалност „Ендокринология и болести на обмяната“. От 2014 г. съм асистент към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести „Професор Стоян Киркович“ към МУ София. 

Като лекар и преподавател, винаги съм поставяла на преден план интересите на пациентите си. За мен е важно да реша техните проблеми, да ги успокоя, да им помогна да приемат състоянието си и заедно да проведем успешно лечение.

Области на професионален интерес:

 • Диагностика и лечение на пациенти със заболявания, свързани с нарушения на функцията на жлезите с вътрешна секреция
 • Ендокринни проблеми по време на бременност (гестационен диабет)
 • Остеопороза и други нарушения на костната минерална плътност
 • Спешни състояния в ендокринологията
 • Интердисциплинарни проблеми
 • Ултразвукова диагностика при ендокринни и абдоминални заболявания

Квалификация:

 • Специалност „Спешна медицина“
 • Специалност „Ендокринология и болести на обмяната“
 • Сертификат за ултразвукова диагностика на шийна област
 • Сертификат за абдоминална ехография
 • Участия в многобройни български и международнки конгреси

Членства в професионални и научни организации:

 • Българското дружество по Ендокринология
 • Български лекарски съюз

 

Запази час онлайн