ЗА НАС

КОНСУЛТАЦИИ

Ние ще изслушаме вашите притеснения, ще прегледаме медицинска ви документация, ще дадем препоръки за извършване на необходими изследвания и ще назначим лечение.                                                                                                                                      

ДИАГНОЗА

Подробното запознаване, анализиране и оценка на вашите оплаквания е в основата на диагностичния процес. Ще ви обясним защо назначаваме изследванията, каква е тяхната достоверност и какъв е очаквания резултат.  

ЛЕЧЕНИЕ

Ограничаването на рисковите фактори е в основата на успешното лечение на всяко заболяване. Съчетаването му с правилните медикаменти и хранене, задължително ще доведат не само до овладяване на симптомите, но и до подобряване на вашето самочувствие и качество на живот.

НОВИНИ