Бъбречно заболяване

Д-р Михаела Михайлова

Д-р Михаела Михайлова

Специалист по вътрешни болести и кардиология с дългогодишен опит. Асистент към Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. д-р Ст. Киркович“, МУ София.

Хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) е понятие, което обхваща всички бъбречни увреждания, независимо от тяхната причина и стадий на развитие. Най-често се характеризира с отделяне на белтък в урината и/или нарушаване на бъбречната функция. Повече от 10% от световното население страда от хронично бъбречно увреждане и за съжаление, този процент нараства.

Понятието ХБЗ е сборно и в него се включват няколко основни групи заболявания:

Гломерулонефрити

Гломерулонефритите са имунни бъбречни болести, чието начало често се провокира от безобидни инфекции. Понякога няма видима причина за началото на болестта или състоянието се развива в хода на други автоимунни нарушения.

Клиничната картина е различна. Понякога пациентите могат да имат отоци, кръв в урината или повишено кръвно налягане. В някои случаи, данните за наличие на гломерулонефрит могат да се установят само с лабораторни изследвания. При липса на лечение, с напредване на болестта, трайно се нарушева и бъбречната функция.

Ако имате необяснимо повишаване на тегло, новопоявили се отоци, намалено уриниране, промяна в цвета на урината – потърсете консултация с нефролог!

Запишете час при нефролог!

Диабетна нефропатия

Състоянието е усложнение на продължителен захарен диабет. Бъбречното увреждане може да протече напълно безсимптомно, най-често с наличие на белтък в урината. Това не означава, че заболяването не прогресира до увреждане на бъбречната функция.

Хипертоничен бъбрек

Ббъреците са прицелен орган за увреждане при продължителна и лошо контролирана хипертония. Хроничното бъбречно заболяване протича безсимптомно с малко количество белтък в урината и по-рядко с отоци. Независимо от леките симптоми, състоянието нарушава бъбречната функция и води до повишен сърдечно-съдов риск.

Високото кръвно налягане трябва да бъде оптимално лекувано, без прекъсване!

Ако имате хипертония се обърнете към кардиолог!

Запишете час при кардиолог!

Различни други вродени и придобити заболявания на бъбреците, при неглижиране и несистемно лекуване могат да прогресират до напреднало хронично бъбречно заболяване.

Степени на хронично бъбречно заболяване

Те се определят в зависимост от степента на нарушения на бъбречната функция, чрез лабораторен показател, наречен Индекс на гломерулната филтрация (GFR). Той се определя на база на серумния креатинин и се изчислява по специални формули. Нормална бъбречна функция е при GFR по-висок от 90 мл/мин.

Стадий на бъбречно заболяванеГломерулна филтрация (мл/мин.)Бъбречна функция
1≥ 90запазена
289-60леко намалена
59-45леко до умерено намалена
44-30умерено до силно намалена
429-15силно намалена
5‹15крайно намалена

С напредване на бъбречните увреждания, пациентите започват да се нуждаят от диализно лечение. Това обикновено се налага в пети стадий на хроничното бъбречно заболяване.

Рискови фактори за прогресията на бъбречното увреждане

  • Неконтролирано високо кръвно налягане
  • Затлъстяване
  • Заседнал начин на живот
  • Обезводняване
  • Инфекции
  • Бременност и др.

Клинични симптоми на хроничното бъбречно заболяване:

  • Отделяне на големи колическва светла урина, особено нощем. В по-късните стадии – намаляване на количеството отделена урина
  • Хипертония
  • Умора
  • Анемия

Основните симптоми на хроничното бъбречно заболяване често са дискретни и пациентите търсят късно лекарска помощ!

Редовно проследявайте нивото на креатинин в кръвта, както и количеството белтък в урината! Ако има отклонения от нормалните стойности – потърсете консултация с нефролог!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.

Абонирайте се за нашия здравен бюлетин

Получавайте ежемесечно актуални публикации от екипа на Градска Кардиология.