COVID-19 се предава по въздушно-капков път и засяга предимно дихателната система. По тази причина специалистите очакваха най-тежко да боледуват хората със съпътстващи белодробни заболявания.

За изненада на медицинската общност, обаче, най-засегнати се оказаха пациентите със съпътстващи, често срещани заболявания като високо кръвно налягане, исхемична болест на сърцето и диабет.

В опит да бъде обяснена тази статистика, учените направиха връзка между съвпадението на два важни фактора. А именно – новият коронавирус прониква в белия дроб през ACE 2 (Ангиотензин конвертиращ ензим)  рецепторите на белодробните клетки. Същите тези рецептори се повлияват от широко използваните медикаменти за лечение на хипертония, сърдечна недостатъчност и бъбречни увреждания при диабет, а именно – АСЕ инхибитори и ARBs блокери.

В последвалата широка дискусия, мненията се разделиха на две – една част от учените защитават тезата, че тези лекарства „отварят вратата“ за по-лесно проникване на инфекцията в организма, а други, привеждат доказателства, че лечението с АСЕ инхибитори и ARBs блокери има благоприятен ефект върху протичането на заболяването.

Логичен е въпросът как да постъпим в този момент? Трябва ли да заменим АСЕ инхибиторите и ARBs блокерите с други медикаменти?

Специалистите се обединиха върху препоръката, пациентите, които провеждат лечение с АСЕ-инхибитори и ARBs блокери, да не го прекратяват! Понастоящем няма сериозни научни доказателства, че това лечение вреди на пациентите с COVID-19. Напротив, пациентите трябва да останат на утвърдената терапия, която гарантира адекватен контрол на състоянието им. Нейното самоволно прекъсване може да доведе до много по-директни и тежки последици за здравето им.

Ако имате притеснения за провежданото от вас лечение, непременно се консултирайте с лекар!

Обадете се за онлайн консултация!