Съвременно лечение на сърдечна недостатъчност

Основна цел на лечението на сърдечната недостатъчност е да бъде забавено нейното развитие и подобрено качеството на живот на пациентите. За да живеем пълноценно със сърдечна недостатъчност се осланяме на някои основни промени в начина на живот и на лекарствена терапия. Промени в начина на живот За да живеем пълноценно със сърдечна недостатъчност, трябва да …

Животът със сърдечна недостатъчност

Вие имате поставена диагноза СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. Животът с това заболяване може да бъде труден и обезсърчителен и ние искаме да ви помогнем да подобрите неговото качество.

Как работи сърцето когато е болно

Някои състояния в кардиологията могат да се развиват скрито, увреждайки сърцето до момент, в който пациентите ни започнат да имат оплаквания.