Чревният микробиом и сърдечната недостатъчност

Наскоро, в престижното издание Circulation: Heart Failure, бяха публикувани резултати от проучване, доказващо връзката между чревния микробиом и сърдечната недостатъчност. Докладът пряко свързва високите нива на фенилацетилглутамин (PAG) с повишен риск от сърдечна недостатъчност. PAG е вещество, отделяно от чревния микробиом при разграждането на белтъците, приети с храната. Проучването потвърждава предишни данни за връзка между …

Съвременно лечение на сърдечна недостатъчност

Основна цел на лечението на сърдечната недостатъчност е да бъде забавено нейното развитие и подобрено качеството на живот на пациентите. За да живеем пълноценно със сърдечна недостатъчност се осланяме на някои основни промени в начина на живот и на лекарствена терапия. Промени в начина на живот За да живеем пълноценно със сърдечна недостатъчност, трябва да …

Животът със сърдечна недостатъчност

Вие имате поставена диагноза СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. Животът с това заболяване може да бъде труден и обезсърчителен и ние искаме да ви помогнем да подобрите неговото качество.

Как работи сърцето когато е болно

Някои състояния в кардиологията могат да се развиват скрито, увреждайки сърцето до момент, в който пациентите ни започнат да имат оплаквания.